Home
Department of Philosophy

Alternative informasjonsmøte hausten 2020 / Alternative information meetings autumn 2020

Grunna Covid-19 utgår alle våre vanleg emneinfomasjonmøte. Lista under gir deg informasjon om pensum, timeplan samt kven som er emneansvarleg for fagstudia sine emne hausten 2020. Emne med undervisning på engelsk er satt i kursiv

Due to Covid-19, all our regular course information meetings are canceled. The list below gives you information about the syllabus (pensum), timetable (timeplan) and who is responsible for the course (emneansvarleg). Courses with teaching in English is in italics.

 

DIDAFIL1 Filosofididaktikk 1
- Pensum: https://bibsys-d.alma.exlibrisgroup.com/leganto/public/47BIBSYS_UBB/list...
- Timeplan: https://tp.uio.no/uib/timeplan/timeplan.php?id=DIDAFIL1&type=course&sort...
- Emneansvarleg: Hans Marius Hansteen (Hans.Hansteen@uib.no)

Påmeldte finn i tillegg meir info på emnesida i Mitt UiB.

DIDAHUM1 Fagtekst og skriveveiledning
- Pensum: https://bibsys-d.alma.exlibrisgroup.com/leganto/public/47BIBSYS_UBB/list...
- Timeplan: https://tp.uio.no/uib/timeplan/timeplan.php?id=DIDAHUM1&type=course&sort...
- Emneansvarleg: David G. C. Vogt (David.Vogt@uib.no)

Påmeldte finn i tillegg meir info på emnesida i Mitt UiB.

FIL107 Innføring i politisk idéhistorie
- Pensum: https://bibsys-d.alma.exlibrisgroup.com/leganto/public/47BIBSYS_UBB/list...
- Timeplan: https://tp.uio.no/uib/timeplan/timeplan.php?id=FIL107&type=course&sort=w...
- Emneansvarleg: Richard A. Sørli (Richard.Sorli@uib.no)

Påmeldte finn i tillegg meir info på emnesida i Mitt UiB.

FIL121 Filosofihistorien fra opplysningstiden til 1900-tallet
- Pensum: https://bibsys-d.alma.exlibrisgroup.com/leganto/public/47BIBSYS_UBB/list...
- Timeplan: https://tp.uio.no/uib/timeplan/timeplan.php?id=FIL212&type=course&sort=w...
- Emneansvarleg: Franz Knappik (Franz.Knappik@uib.no), Anne Granberg (Anne.Granberg@uib.no)

Påmeldte finn i tillegg meir info på emnesida i Mitt UiB.

FIL124 Introduksjon til praktisk filosofi
- Pensum: https://bibsys-d.alma.exlibrisgroup.com/leganto/public/47BIBSYS_UBB/list...
- Timeplan: https://tp.uio.no/uib/timeplan/timeplan.php?id=FIL124&type=course&sort=w...
- Emneansvarleg: Lars F. Svendsen (Lars.Svendsen@uib.no)

Påmeldte finn i tillegg meir info på emnesida i Mitt UiB.

FIL125 Introduksjon til teoretisk filosofi
- Pensum: https://bibsys-d.alma.exlibrisgroup.com/leganto/public/47BIBSYS_UBB/list...
- Timeplan: https://tp.uio.no/uib/timeplan/timeplan.php?id=FIL125&type=course&sort=w...
- Emneansvarleg: Sorin Bangu (Sorin.Bangu@uib.no)

Påmeldte finn i tillegg meir info på emnesida i Mitt UiB.

FIL128 / FIL228 / FIL328 Moral Philosophy
- Syllabus: https://bibsys-d.alma.exlibrisgroup.com/leganto/public/47BIBSYS_UBB/list...
- Timetable: https://tp.uio.no/uib/timeplan/timeplan.php?id=FIL228&type=course&sort=w...
- Responsible for the course: Espen Gamlund (Espen.Gamlund@uib.no)

Joint lecture for 128/228/328. Entrants can also find more info on the subject page in My UiB. 

FIL129 Filosofiske klassikere
- Pensum: https://bibsys-d.alma.exlibrisgroup.com/leganto/public/47BIBSYS_UBB/list...
- Timeplan: https://tp.uio.no/uib/timeplan/timeplan.php?id=FIL129&type=course&sort=w...
- Emneansvarleg: Gro Rørstadbotten (Gro.Rorstadbotten@uib.no), Paola de Cuzzani (Paola.de.Cuzzani@uib.no)

Påmeldte finn i tillegg meir info på emnesida i Mitt UiB.

FIL217 / FIL317 Wittgenstein Studies
- Syllabus: https://bibsys-d.alma.exlibrisgroup.com/leganto/public/47BIBSYS_UBB/list...
- Timetable: https://tp.uio.no/uib/timeplan/timeplan.php?id=FIL217&type=course&sort=w...
- Responsible for the course: Alois Pichler (Alois.Pichler@uib.no), Kevin M. Cahill (Kevin.Cahill@uib.no)

Joint lecture for 217/317. Entrants can also find more info on the subject page in My UiB. 

FIL219 / FIL319 Philosophy of Science
- Syllabus: https://bibsys-d.alma.exlibrisgroup.com/leganto/public/47BIBSYS_UBB/list...
- Timetable: https://tp.uio.no/uib/timeplan/timeplan.php?id=FIL219&type=course&sort=w...
- Responsible for the course: Sorin Bangu (Sorin.Bangu@uib.no)
, Kevin M. Cahill (Kevin.Cahill@uib.no)

Joint lecture for 219/319. Entrants can also find more info on the subject page in My UiB. 

FIL241 / FIL341 Philosophy of Law
- Syllabus: https://bibsys-d.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/688849...
- Timetable: https://tp.uio.no/uib/timeplan/timeplan.php?id=FIL241&type=course&sort=w...
- Responsible for the course: Carola Freiin von Villiez (Carola.Villiez@uib.no)

Joint lecture for 241/341. Entrants can also find more info on the subject page in My UiB. 

FIL246 / FIL346 Kontinental filosofi
- Pensum: https://bibsys-d.alma.exlibrisgroup.com/leganto/public/47BIBSYS_UBB/list...
- Timeplan: https://tp.uio.no/uib/timeplan/timeplan.php?id=FIL246&type=course&sort=w...
- Emneansvarleg: Helge Pettersen (Helge.Pettersen@uib.no)

Felles førelesning for 246/346. Påmeldte finn i tillegg meir info på emnesida i Mitt UiB.

FIL251 / FIL252 Bacheloroppgave i filosofi
- Timeplan: https://tp.uio.no/uib/timeplan/timeplan.php?id=FIL251&type=course&sort=w...
- Emneansvarleg: Gro Rørstadbotten (Gro.Rorstadbotten@uib.no)

Felles seminar for 251/252. Påmeldte finn i tillegg meir info på emnesida i Mitt UiB.

FIL342 Thesis development and methodology
- Syllabus: https://bibsys-d.alma.exlibrisgroup.com/leganto/public/47BIBSYS_UBB/list...
- Timetable: https://tp.uio.no/uib/timeplan/timeplan.php?id=FIL342&type=course&sort=w...
- Responsible for the course: Sorin Bangu (Sorin.Bangu@uib.no)

Entrants can also find more info on the subject page in My UiB.

FIL343 MA topic in Theoretical Philosophy
- Syllabus: https://bibsys-d.alma.exlibrisgroup.com/leganto/public/47BIBSYS_UBB/list...
- Timetable: https://tp.uio.no/uib/timeplan/timeplan.php?id=FIL343&type=course&sort=w...
- Responsible for the course: Franz Knappik (Franz.Knappik@uib.no)

Entrants can also find more info on the subject page in My UiB.

RET100 Innføring i retorikk
- Pensum: https://bibsys-d.alma.exlibrisgroup.com/leganto/public/47BIBSYS_UBB/list...
- Timeplan: https://tp.uio.no/uib/timeplan/timeplan.php?id=RET100&type=course&sort=w...
- Emneansvarleg: Hans Marius Hansteen (Hans.Hansteen@uib.no)

Påmeldte finn i tillegg meir info på emnesida i Mitt UiB.

RET208 Praktisk argumentasjon
- Pensum: https://bibsys-d.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/672750...
- Timeplan: https://tp.uio.no/uib/timeplan/timeplan.php?id=RET208&type=course&sort=w...
- Emneansvarleg: Amund O. Børdahl (Amund.Bordahl@uib.no)

Påmeldte finn i tillegg meir info på emnesida i Mitt UiB.

RET209 Retorikk og interkulturell kommunikasjon
- Pensum: https://bibsys-d.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/672760...
- Timeplan: https://tp.uio.no/uib/timeplan/timeplan.php?id=RET209&type=course&sort=w...
- Emneansvarleg: Amund O. Børdahl (Amund.Bordahl@uib.no)

Påmeldte finn i tillegg meir info på emnesida i Mitt UiB.