Home
Department of Philosophy

Semesterstartdag - Startup meetings Fall 2023

Main content

Tid/Date: fredag 18. august 2023
Stad/Place: Sydnesplassen 12-13, rom 208-209, 210 og 129 (Master).

Institutt for filosofi og førstesemesterstudium startar haustsemesteret 2023 med ein semesterstartdag der studentar og faglærarane for haustens emne møtes for både sosialt og fagleg fellesskap. Studieadministrasjonen vil vere til stades gjennom dagen for å svare på spørsmål som dukker opp undervegs. Det vil bli servert lunsj ca. kl. 12:00
 
The Department of Philosophy is starting the Fall semester 2023 with a gathering where all students, new staff members and teachers for the Falls courses meet to socialize and exchange information. Members from the department administration will also be available throughout the day to answer questions. Lunch will be served approx. at 12:00

10:15 – 10:30    Velkommen til vårsemesteret /Welcome to the Spring-semester

- Greetings by the Head of the Department, Steinar Bøyum
- Internasjonalisering og utveksling
- Presentasjon av VIT210 - Sentrale spørsmål i forsking og samfunn. Menneske: Natur og kultur - eit tverrfaglig emne.
- Informasjon frå FoF sitt studentfagutvalg

10:30 – 11:00    Presentasjon av filosofiemne på 100-nivå, retorikk (rom 208/209)

10:30 – 10:40    FIL121: Filosofihistoria frå opplysningstida til 1900-talet
10:40 – 10:45    FIL125: Introduksjon til teoretisk filosofi
10:45 – 10:50    FIL129: Filosofiske klassikarar
10:50 – 10:55    FIL107: Innføring i politisk idéhistorie 
10:55 – 11:00    RET208 og RET209: Praktisk argumentasjon / Interkulturell kommunikasjon

10:15 – 11:00    Parallel session: start up meeting for master students (new and old). We present the program, the mandatory courses FIL342/321 Research Methods, FIL343/331 Master Topic in Theoretical Philosophy and more (room 129).

11:00 – 11:15    Pause

11:15 – 11:55    200- and 300-level courses (room 208/209)

11:15 – 11:20    FIL128 / FIL228 / FIL328: Moral Philosophy (lectures in English)
11:20 – 11:25    FIL217 / FIL317: Wittgenstein Studies (lectures in English)
11:25 – 11:30    FIL245 / FIL345: Philosophy of Language (lectures in English)
11:30 – 11:35    FIL246 / FIL346: Continental Philosophy (lectures in English)
11:35 – 11:40    FIL248 / FIL348: Theories and Methods in the Social Sciences (lectures in English)
11:40 – 11:45    FIL252: Bacheloroppgåve i filosofi
11:45 – 11:55    Instituttet sitt didaktikktilbod (DIDAFIL og DIDAHUM)

FOR ALLE STUDENTAR / FOR ALL STUDENTS
Aprox. 12:00 – 13:00  Felleslunsj for studentar og tilsette (instituttet spanderer) / Free lunch for students and department (room 208/209 and 210)

Under felleslunsjen og i pausane vil det bli høve for studentane å ta kontakt med studierettleiar for å få svar på spørsmål og bestille rettleiingstime. Det vil også være høve til individuell kontakt med lærarane, som mellom anna vil ha med pensum for dei ulike emna.

During the joint luncheon, there will be an opportunity for students to talk to the student adviser and book student guidance. There will also be an opportunity for individual contact with teachers.