Home
Department of Earth Science
New Ph.D.

”Adjoint Modeling and Observing System Design in the Subpolar North Atlantic”

Nora Loose disputerer fredag, 30.08.2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Adjoint Modeling and Observing System Design in the Subpolar North Atlantic”

Main content

Dipl. Math. Nora Loose disputerer for ph.d.-graden:


Tid: Fredag 30. august 2019, kl. 13.15 
Sted: Undervisningsrom 4020, Jahnebakken 5


Avhandlingens tittel:

Adjoint Modeling and Observing System Design in the Subpolar North Atlantic”


Opponent
Professor, D.Phil. Andrew M. Moore
Ocean Sciences Department, University of California at Santa Cruz, USA

Opponent
Førsteamanuensis, ph.d. Céline Heuzé
Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet, Sverige
                
Øvrig medlem i komiteen:
Professor, ph.d. Stéphane Rondenay
Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen
        
Leder av disputasen:
Professor Tore Furevik 
Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen

Adgang for interesserte tilhørere.
Velkommen til lokalet i god tid før disputasen!