Home
Department of Earth Science
GEO OLYMPICS 2022

GEO OLYMPICS 2022

For three full days, 15 high school students from all over the country have been to the Department of Geosciences to learn more about geosciences.

GEO OL gruppebilde fra feltarbeid
De 15 deltakende videregående elevene på "treningsleiren" og uttaket til GEO-OL. Samlingen ble avholdt ved Institutt for geovitenskap, UiB, 11-13 mai. Disse elevene skåret best på den nasjonale prøven som ble gjennomført på de fleste videregående skoler der geofag er programfag. Etter egen test vil 4 av finalistene bli tatt ut til å representere Norge i GEO-OL i Italia.
Photo:
William Helland-Hansen

Main content

Dei 15 beste geofagelevane frå heile Noreg (frå Tromsø til Eigersund) er samla på treningsleir her i Bergen for å få faglig påfyll og ikkje minst gjennomføre ein prøve for å sitte igjen med 4–8 finalister til den internasjonale finalen. Den internasjonale finalen skal gjennomførast digitalt i slutten av august, der Italia er årets vert.

Elevene har gått gjennom ulike tema, og mange frå instituttet har bidratt med føredrag og opplegg. Erle og William tok med seg elevene til Ulven på ekskursjon torsdag ettermiddag der dei fekk god innføring i den lokale geologien.