Home
Global Challenges
Frokostforum

Fra Europa til Afghanistan - barnas perspektiv

Window
Photo:
Colourbox

Camilla S. Engeset (Redd Barna) presenterer Redd Barnas to nye rapporter om retur av barn til Afghanistan. Arne Strand (CMI) og  Jessica Schultz (CMI) kommenterer. 

Redd Barna lanserte i oktober to nye rapporter der vi har snakket med barn og unge som er returnert til Afghanistan etter å ha søkt asyl i Norge eller andre land i Europa, og afghanske barn som har fått avslag på asylsøknaden og bor på mottak i Norge. Den generelle sikkerhetssituasjonen i Afghanistan har forverret seg betydelig de siste årene. Til tross for dette, har innstramninger i regelverk og praksis ført til at langt flere asylsøkere fra Afghanistan får avslag nå enn tidligere.

I rapportene har barn og unge delt sine tanker og erfaringer. De forteller om hvordan det er å få avslag, hvordan livet er etter retur fra Europa til Afghanistan, hvilke risikoer står de overfor i hjemlandet, og de kommer med anbefalinger til hvordan situasjonen kan bli bedre for andre.Rapportene er et samarbeid mellom Redd Barna i Norge, Sverige, Tyskland, Brussel og Afghanistan. Feltarbeidet er gjort både i Afghanistan, Sverige og i Norge.

Camilla S. Engeset er spesialrådgiver barn på flukt, Redd Barna

Arne Strand er forskningsleder ved CMI og Afghanistan-ekspert. 

Jessica Schultz er forsker ved CMI. Hun er spesialist i internasjonale menneskerettigheter og flyktningrett. 

Rapportene kan leses her: https://www.reddbarna.no/nyheter/stans-retur-av-barnefamilier-og-mindreaarige-til-afghanistan

Dette arrangementet er et samarbeid mellom Redd Barna og Bergen Ressurssenter.

Arrangementet er gratis og åpent for alle! Vi serverer kaffi, te og croissanter