Home
Global Challenges
Forklart

Høyreekstremisme forklart

Face in darkness
Photo:
Peter Forster Ouvasbiwzlo

Elisabeth Ivarsflaten
Professor
Institutt for sammenliknende politikk, UiB  

Forelesningen svarer på spørsmålene: Hva er høyreekstremisme? Hvor farlig er høyreekstremisme for Norge i dag? Hvordan kan høyreekstremisme bekjempes?

Elisabeth Ivarsflaten er leder for Digital Social Science Core Facility (DIGSSCORE) og for Norsk medborgerpanel. Hun spesialiserer seg i studiet av opinionen og politiske partier. Mye av Ivarsflaten forskning, undervisning og skriving utforsker radikale ekstreme høyrepartier og sosiale bevegelser. Hun har mange år vært engasjert i utvikling og anvendelse av innovative spørreundersøkelser. Nylig har hun forgrenet seg til feltet jus og politikk. Ivarsflaten har publisert i American Journal of Political Science, Comparative Political Studies, European Journal of Political Research og andre fagfellevurderte tidsskrifter. 

Forelesningen er åpen for all - velkommen!