Home
Department of Global Public Health and Primary Care
Forskning: Forskningsgruppe for Helsevitenskap: Arbeid, helse og kjønn.

Work, Health and Gender

New understanding of women's health and early sick leave follow-up.

Gruppebilde av forskningsgruppen Arbeid, helse og kjønn
Photo:
Tove Lise Mossestad

Main content

The research group Work, Health and Gender is organised under Department of Global Public Health and Primary Care with close ties to Alrek helseklynge, Idrettsklynge Vest og Kunnskapskommune Helse Omsorg Vest, Allmennmedisinsk forskningsenhet, NORCE.

Vision

OUR VISION: New understandig of women's health and early sick leave follow-up. 

RESEARCH GOALS

  • Contribute to illuminate and solve local and national health and societal challenges related to sustainable work participation and gender.
  • Be at the forefront of research on women's health challenges.
  • Be relevant for NAV, muncicipalities, and primary health care in the field of work and health. 


WE WANT TO

  • Collaborate with those facing challenges to understand the complexity of women's health problems and sick leave in general.
  • Collaborate with NAV, municipalities, and local businesses
  • Make our research visible to professional communities, health policy makers, relevant user/patient groups, and the general public. 

Associate members

Marianne Natvik 
Hilde Erdal
Brit Jorun Liseth
Cathrine Jetmundsen Haugland

Master's students and medical students

Elise Mjøs
Kjersti Skotnes Jordal

Completed master's projects

2024

Heidi Kjærvik
Samanheng mellom sosialøkonomisk status og tilvising frå fastlegen
Supervisors: Una Ørvim Sølvik og Inger Haukenes

Tuva Tronbøl og Marie Balstad
En kvalitativ studie av fastlegers erfaringer i møte med pasienter med menopausale helseplager
Supervisors: Åshild Lunde og Anette Fagertun

Marita Mjåtveit Draugsvoll
Verdibasert radiologi. Kvalitetsforbedring ved henvisning til bildediagnostikk innen muskel- og skjelettlidelser 
Supervisor: Una Ørvim Sølvik

2023

Cathrine Haugland
Test-retest reliability of measurement tools of physical function for postmenopausal women with osteoporotic vertebral fractures
Supervisors: Inger Haukenes, Rolf Moe-Nilssen, Bjarne Bogen

Brit Jorun Liseth.
Ny målemetode for skulderfleksjon etter proksimal humerusfraktur - test-retest reliabilitet
Supervisors: Inger Haukenes og Rolf Moe-Nilssen

Andrea Brekke Røed.
A narrative study exploring how women experience perimenopause
Supervisors: Åshild Lunde

Mari Bakke.
Associations between pain levels, use of painkillers, health care services, and function levels among newly arrived Syrian refugees living in Norway
Supervisors: Inger Haukenes og Esperanza Diaz

Ragnhild Vollen.
Fastlegers samarbeid med arbeidsgivere i sykefraværsoppfølgingen: sykmeldingen som kommunikasjonskanal
Supervisor: Silje Mæland

Heidi Wattengård.
Genetikere og genetiske veilederes erfaringer med bruken av videokonsultasjon i genetiske veiledninger og utredninger
Supervisors: Åshild Lunde og Una Sølvik 


2022

Jonar Tollefsen Kolve.
Covid-19 og fysisk aktivitet
Supervisor: Inger Haukenes

Håkon Kvidaland.
Exercise-Induced Laryngeal Obstruction (EILO) while breathing cold air
Supervisor: Silje Mæland

Viktoria Marander.
Mothers’ experiences living with diastasis rectus abdominis - an interview study
Supervisor: Nina Theodorsen

Munachimso Okeke.
Internettbasert audiologisk rehabilitering av voksne - En litteraturoversikt
Supervisor: Silje Mæland

Linn Tøsdal.
Bruk av kunstig intelligens i evaluering av posisjoneringsavhengig bildekvalitet innen mammografi
Supervisors: Solveig Hofvind (Kreftregisteret) og Una Sølvik

Frida Lund.
Bruk av videokonsultasjon i genetisk veiledning
Supervisors: Una Sølvik og Åshild Lunde


2021

Isa Eide Edvardsen.
Pasienter med muskel- og skjelettlidelser sine erfaringer med bruk av pasientrapporterte utfallsmål og grafiske fremstillinger etter endt rehabilitering i spesialisthelsetjenesten
Veileder: Silje Mæland

Synnøve Kjelstrup Solberg.
En meningsfull arbeidshverdag på sykehjem - en kvalitativ studie blant helsearbeidere ved norske sykehjem
Supervisors: Astrid Blystad og Inger Haukenes

Marita Nesbø Øvrebø.
Sammenheng mellom krav-kontroll og forventning til arbeidsdeltakelse blant yrkesaktive med langvarige muskel- og skjelettsmerter
Supervisors: Frøydis Bruvik og Inger Haukenes

Christoffer Moen.
Impact of anatomical changes and variable relative biological effectiveness in proton therapy of head and neck patients
Supervisors: Camilla Stokkevåg (HUS), Tordis Dahle (HUS) og Una Sølvik


2020

Hege Alvheim.
Interferens av antifosfolipidantistoff på ulike Protrombintid (PT-INR)-metoder
Supervisors: Ann-Helen Kristoffersen (HUS), Anne Stavelin (Noklus) og Una Sølvik

Jorunn Helleve Haugland.
Behandling og retur til arbeid for sykemeldte pasienter med langvarige nakke- og ryggplager. - En studie av data fra Norsk nakke- og ryggregister
Veileder: Inger Haukenes

Siv Janne Rindal.
Påverknad av muskelfatigue i testprosedyre for retur til idrett etter rekonstruksjon av fremre korsband
Veileder: Inger Haukenes

Kjersti Østrem.
Samsvar mellom ulike titreringsmetoder for anti-A og anti-B og hemolysetest med kvantitativ avlesning
Supervisors: Tor Hervig (HUS) og Una Sølvik

Christine Eikefet.
Hvilke erfaringer har radiografer med å ivareta pasientsikkerhet ved MR-undersøkelser
Supervisors: Nina Kleven-Madsen (HUS) Una Ørvim Sølvik og Ane Julie Krog (Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet)


2019

Søren Bering Klausen.
Hyperglycemia a risk factor for lower extremity muscle- tendon pathology? A prospective cohort study
Veileder: Inger Haukenes

Turid Sulen.
Radiotherapy treatment planning of distal esophageal cancer. An in-silico study comparing three-dimensional conformal radiotherapy versus intensity modulated radiotherapy, with and without dose escalation
Supervisors: Liv Bolstad Hysing (HUS, UiB), Ellen Marie Høye (HUS) og Una Sølvik

Marcus Småvik Tutu Dasa.
The female menstrual cycles effect on strength and power performance in high-level female team athletes
Veileder: Inger Haukenes

Guro Fagernes.
Pasienten sine erfaringer ved blodprøvetaking. En studie med fokus på det korte møtet mellom kreftpasient og bioingeniør
Supervisors: Astrid Mette Husøy (HUS), og Turid Aarhus Braseth (HVL), Una Sølvik

Lise Falk Larsen Lorentzen.
Optimalisering av protokoll for RNA-isolering ved bruk av PAXgene- og Tempus-rørsystem. Effekt av inkubasjonstid i romtemperatur etter oppbevaring i -80 °C.
Supervisors: Kristin Reine (St Olav) og Una Sølvik

PhD projcets

Beate Eltarvåg Gjesdal (2022)
Walking with cerebral palsy – Task specific strength training and reflections on daily walking in adults with cerebral palsy

Merete Engseth (2022)
Lene Kristiansen (2022)
Yasmin Moussawi (2022)
Pia Wedege (2022) 

Projects

KVINNEHELSE, OVERGANGSALDER OG ARBEIDSLIV


The KLAR-study

WP 1: To explore and analyze women’s experiences with menopause, health care and work, GPs and health personnel reflections on barriers and facilitators for health promoting care, and finally, the framing of menopause in policy. Methods: Qualitative methods, interview and focus group interviews, and policy and document analysis.

WP 2: To examine and analyze diagnose patterns, medication patterns, health care trajectories and sick leave among women in the menopausal transition. Methods: Quantitative methods using the Norwegian health- and welfare registries.

WP 3: To explore the relevance, usefulness, and contextualization of the European guidelines on menopause in the workplace (EMAS) in Norway. Methods: Three Delphi studies, one pilot intervention study.

Prevention and reduction of Diastasis Rectus Abdominis during pregnancy and the postpartum period.

 

DEPRESSION IN GENERAL PRACTICE

 

The regular general practitioner scheme: integrated and equitable pathways of depression care, facilitating work participation. Research Unit for General practice, NORCE - Norwegian Research Centre.

Collaborative depression care: aspects facilitating and hindering sustainable work participation.