Home
Department of Government
News

Congratulations to our graduates of our Master’s Program!

On Friday the 13th of June, the Department hosted the Rose Ceremony to celebrate the master students who completed their thesis this semester.

Head of department and students
Photo:
Denise Fewtrell Flatmark

Main content

Staff and students attended the Rose Ceremony for our 22 students who had submitted their thesis this spring.

The head of the department Svein Michelsen congratulated the students before roses, ties/scarves and the university pin where given to the students.

After the formal ceremony,  students and staff continued the celebration with good food and good company at the department. 

We were also so lucky that we had a quizmaster that provided the entertainment!

We had a great evening celebrating our graduates. The department wishes you all the best on your journeys, further studies and entering the workforce!  

Those who submitted their thesis this semester was:

 

MPA-students

Prithvi Raj Bhusal

(Supervised by Steinar Askvik)

Implementation of Right to Information Act: A Study of Municipalities in Nepal

Hasan Muhammad Baniamin

(Supervised by Ishtiaq Jamil)

Reducing Corruption through E-Governance: Rhetoric or Reality? An Empirical Inquiry.

Mizanur Rahman

(Supervised by Steinar Askvik)

The Accountability of Non-governmental Organizations: A case of Bangladesh

Fereshteh Kakisahneh

(Supervised by Ishtiaq Jamil)

A study on Policy Implementation: Case of Iran’s Privatization Policy

Karen Afriyie Okrah

(Supervised by Ishtiaq Jamil)

Ghana’s mental health act 2012 – A study of the actors and strategies in setting the public policy agenda

Kato Simon Kagambirwe

(Supervised by Ishtiaq Jamil)

Implementation of Tax Policy Reform in Uganda: The Case Study of Uganda Revenue Authority (URA)

Amra Salihovic

(Supervised by Ivar Bleiklie)

Higher Education Institutional Change in Bosnia and Herzegovina: Where does the Implementation of the Bologna Declaration stand?

Francis Kisembo

(Supervised by Steinar Askvik)

The impact of community participation on academic performance in Uganda’s primary education: A case study of school management committees and parent-teacher associations in Kayunga District.

 

Norwegian students

Sindre Rødne Dueland

(Supervised by Per Lægreid)

Avtaleinstituttet i samhandlingsreformen – effekter på samhandlingsreformen og lokaldemokratiet

Stine Årnes

(Supervised by Marit Skivenes)

Varsling. En kvantitativ studie om betydningen av rutiner og ytringsklima på varsling i norsk arbeidsliv

Solveig Marie Borgund

(Supervised by Svein Michelsen)

Da klokka klang, så fort vi sprang, og ingen stod igjen og hang..? En studie av iverksettingen av Ny Giv i skolen

Bernhard Weigel

(Supervised by Thor Øivind Jensen and Jan Froestad)

Prop. 113 L – en lovendring mot strømmen? En case-studie av den rød-grønne regjeringens beslutning om å innføre eierskapsbegrensning på utenlandskabler.

Martin Nøkleberg

(Supervised by Jan Froestad)

Sammen for sikkerhet? En casestudie av sikkerhetsforvaltningen i Bergen.

Kristine Birkeland

(Supervised by Jan Froestad)

Fleire Fusingar? En studie av til- og fraflyttingspolitikken i Fusa kommune.

Runar Wold Slettebø

(Supervised by Thor Øivind Jensen and Thorvald Gran)

Et flaggskip i nye farvann? En casestudie av Sao Hill-prosjektet i Tanzania mellom 1990 og 2003

Janne Alise Gullestad

Attuning a voice. Professionalization and the changing role of the National Organization of Nurses and Midwives in Malawi.

Madeleine Elise Mjelde

(Supervised by Torstein Nesheim)

Matriseorganisering og ledelse over avstand. Et casestudie om utfordringer i matriseliknende geografisk distribuert organisasjon

Maria Sørhus

(Supervised by Vibeke Erichsen)

Promoting civic participation in an authoritarian state: The case of PPIMA in Rwanda

Bård Kirksæther

(Supervised by Jan Froestad)

Climate change in Norway. A Study of Municipal Adaption under Government Auspices in Hordaland County

Kaja K. Fjørtoft

(Supervised by Thor Øivind Jensen, Jan Froestad and Thorvald Gran)

Tunfisk på boks og bærekraft på hylla. En studie av den norske dagligvarehandelens rolle i håndteringen av et bærekraftproblem.

Odd Kåre Asheim

(Supervised by Vibeke Erichsen og Jam Froestad)

Skal de jages eller legaliseres? En case-studie av hvordan styringen av gateselgere i Shanghai problematiseres.

Daniel Gunnarsen

(Supervised by Tor Halvorsen)

Norges reformpolitiske forslag: Sikkerhetsrådet 2005 – 2013. Norske verdier og maktstrategiske hensyn.