Home
Department of Informatics

Election of Institute Board at the Department of Informatics

ye representanter til Instituttrådet skal nå foreslås og velges. Forslagsfristen er 23. mars. Selve valget vil foregå i perioden 25.-28. mai.

Election
Photo:
Colourbox

The Board's composition

GroupMembersDeputiesPeriod
Leader (not up for election)Head of DepartmentDeputy Head  
Group A permanent faculty4601.08.2021 - 31.07.2025

Group B temporary scientific positions
(PhD, Postdoc, researchers, tenure track)

1301.08.2021 - 31.07.2022
Group C administrative and technical staff1301.08.2021 - 31.07.2025
Group D students2401.08.2021 - 31.07.2022

 

Cencus

Cencus for employees (groups a, B and C): https://manntall.app.uib.no/ansatt/

 

 

How to propose members for the Board 

  • forslaget må være underskrevet av minst samme antall forslagsstillere som det antall kandidater forslaget inneholder. (gruppene A, B og C utgjør hver sin valgkrets). Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag.
  • forslaget må være skriftlig.
  • forslagsstiller må oppfylle kriteriene til stemmerett.
  • de foreslåtte kandidatene må være valgbare (ha stemmerett).
  • foreslås kandidat som kan kreve seg fritatt fra valg, skal forslaget vedlegges skriftlig samtykke fra vedkommende.
  • forslaget må ha kommet inn innen 23. mars kl. 12.00
  • Forslagene sendes pr epost til Valgstyret v/sekretær Gry Parker og lokal kontakperson Linda Vagtskjold

 

Re. the election

Valgperioden er 25. - 28. mai 2021. Det blir separate valg for gruppene, men de holdes samtidig.