Home
Department of Education
Ny bok ved IPED

Å forske på egen praksis

I dag er skoler utsatt for en stadig økende forventning om å drive forsknings- og utviklingsarbeid for å forbedre sitt undervisningstilbud. Hvilken kunnskap lærere trenger for å undervise bedre, er det imidlertid ikke enighet om.

Ny bok ved IPED
Photo:
Fagbokforlaget

Main content

Denne boken introduserer aksjonsforskning som en tilnærming lærere og skoler kan bruke for å utvikle seg og sin undervisning til fordel for elevenes læring og utvikling. Ved å forske selv og i samarbeid med andre kan praktikere få en mer aktiv rolle i reformarbeid. De implementerer ikke bare andres forskning, men utvikler selv ny og praksisforankret kunnskap.

Boken er ment å skape dialog omkring temaene skoleutvikling og lærerkompetanse. Den kombinerer et praktisk siktemål, om å hjelpe studenter, lærere, skoler og lærerutdannere i gang med forskning på egen praksis, med vitenskapelige diskusjoner. På den måten gir boken innspill både til praksis og til debatt omkring praksis.

Marit Ulvik er professor ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Bergen.

Hanne Riese er førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Bergen.

Dag Roness er førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Bergen.