Home
Department of Clinical Medicine
Trial lecture

Trial lecture - Alok Bhan

Trial lecture for the PhD degree at the University of Bergen, Alok Bhan

Main content

UNIVERSITY OF BERGEN
FACULTY OF MEDICINE

Alok Bhan

Candidate from Department of Clinical Medicine
Supervisors: Professor Elisabeth Farbu, Professor Kjell-Morten Myhr and Professor Guido Alves

Trial lecture: Friday December 9th 2022 at 09.15

Place: Stavanger University Hospital, The aula, Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8

Topic: "Kan effektiv MS behandling være uheldig i en pandemi? Hvordan sikre at det å bremse sykdommen ikke baner vei for annen livstruende sykdom eller langtidsskader, eksemplifisert ved corona?"