Home
Department of Clinical Medicine

Section for Radiology

Imaging, including radiography, ultrasound, magnetic resonance imaging (MRI), computed tomography (CT) and nuclear medicine/PET, plays an important role in the diagnosis and management of a variety of diseases.

Next
MR opptak av prostata, som alle viser typiske tumorforandringer i den perifere sonen
MR opptak av prostata, som alle viser typiske tumorforandringer i den perifere sonen.
Photo:
Jarle Rørvik
1/4
CT, MR og ultralydbilder av bukspyttkjertelen gir nyttig informasjon om kjertelens størrelse og struktur og nye avanserte bildemetoder kan også avbilde kjertelens funksjon.
CT, MR og ultralydbilder av bukspyttkjertelen gir nyttig informasjon om kjertelens størrelse og struktur og nye avanserte bildemetoder kan også avbilde kjertelens funksjon.
Photo:
Ingfrid Haldorsen
2/4
Paediatric MSK images
Paediatric MSK images
Photo:
Karen Rosendahl
3/4
MR-bilde av MR opptak av lumbosacralcolumna.
MR opptak av lumbosacralcolumna.
Photo:
Ansgar Espeland
4/4
Previous

We have in our research focused on an integrated approach, searching for intelligent imaging algorithms for improving medical care. Department of Radiology at Haukeland University Hospital is currently well equipped for state-of-the art imaging projects.

 

Section for Radiology has currently established three different Research Groups:

Pediatric Imaging Research Group

Led by Professor Karen Rosendahl

Bergen Abdominal Imaging Research Group

Led by Professor Ingfrid Haldorsen

Musculoskeletal Imaging Group

Led by Professor Ansgar Espeland

 

Who are we

Section for Radiology is led by Professor Jarle Tor Rørvik, who also is responsible for teaching and training.

Coordinators for teaching

Teaching for medical students.  Main supervisor is K1 staff, and substitutes who can be summoned at short notice (either K1 or HUS staff) – with internal phone numbers.

SpecialityTeacher, K1-staffSubstitute
NeuroJostein Kråkenes 72419Gesche Neckelmann 76430 (HUS)
ThoraxAnsgar Espeland 73898   Gaute Wathle  72735 (HUS)
Children

Karen Rosendahl 75221

Stein Magnus Aukland 76433

 
Uro/KarIngfrid Haldorsen 72327  Lars Reisæter 72770 (HUS)
Gastro Emad Al-Khafaji  77708  (K1)
MusculoskeletalNils Vetti 72747    Per Kristoffersen  76483 (HUS)
Nuclear med -PETMartin Biermann  77643 Torjan Magne Haslerud  77608 (HUS)

 

Coordinators for research

ResearcherPositionField
Karen Rosendahl Adjunct ProfessorRadiology in children
Ansgar Espeland Adjunct ProfessorMusculoskeletal radiology
frid S. Haldorsen Adjunct ProfessorAbdominal-gyn.
Stein Magnus AuklandAdjunct Associate Professor 
Nils Vetti          Adjunct Associate Professor 
Jostein KråkenesAdjunct Associate ProfessorNeuro radiology
Martin Biermann Adjunct Associate ProfessorNuclear medicine-PET
Jon Egge    Assistant Professor 0,2Haugesund
Frode Johannessen Assistant Professor 0,2Stavanger
Helse FørdeAssistant Professor 0,1Førde

Others involved in K1s research:

12. Lars Andreas Rokne  Reisæter, PhD fellow, Radiol.dept., HUS / K1

13. Jenny Aase Husby, PhD fellow, Radiol.dept., HUS / K1

14. Eli Nina Eikefjord, PhD fellow, Radiol.dept. HUS / K1

15. Maiken Brix LIS-D / Radiol. dept. / HUS, PhD / K1

16. Gaute Wathle, PhD fellow, Radiol. dept. HUS / K1

17. Are Losnegård, Postdoc / Radiol.dept. / HUS

18. Olga Therese Ousdal, Postdoc / Radiol. dept. / HUS

19. Leif Oltedal,  Postdoc K1 / Radiol.dept. HUS / K1

20. Erling Andersen Researcher (50%) Radiol. dept./ HUS

Other collaborative partners at the Department of Radiology at the hospital, with UiB position or other units:

Aslak AslaksenAdjunct Assosiate ProfessorInst. for global helse og samfunnsmedisin / UiB
Torfinn Taxt      ProfessorInstitutt for Biomedisin / UiB
Renate GrunerAdjunct Assosiate ProfessorInstitutt for fysikk og teknologi / UiB
Arvid LundervoldProfessorInstitutt for Biomedisin / UiB
Tom Chr Holm AdamsenAdjunct Assosiate ProfessorKjemisk Institutt / UiB
Kenneth Hugdahl  ProfessorInstitutt for biologisk og medisinsk psykologi / UiB
Erlend Hodneland PostdocInstitutt for Biomedisin / UiB
Erik HansonPhDInstitutt for Biomedisin / UiB
Tina Pavlin  PostdocInstitutt for Biomedisin / UiB
Njål Brekke ResearcherRadiologisk avd / PET-senter / HUS
Lars ErslandMRI physicistMedisinsk teknisk avd. / HUS