Home
Department of Chemistry

Courses in chemistry

   

  ·  KJEM100 / Chemistry in Nature

  ·  KJEM110 / Chemistry and Energy

  ·  KJEM120 / Chemistry of the Elements

  ·  KJEM122 / Synthetic Inorganic Chemistry

  ·  KJEM130 / Organic Chemistry

  ·  KJEM131 / Organic Synthesis and Analysis

  ·  KJEM140 / Molecular Physical Chemistry

  ·  KJEM202 / Environmental Chemistry

  ·  KJEM203 / Petroleum Chemistry

  ·  KJEM210 / Chemical Themodynamics

  ·  KJEM214 / Surface and Colloid Chemistry

  ·  KJEM217 / Biophysical Chemistry

  ·  KJEM220 / Molecular Modelling

  ·  KJEM221 / Quantum Mechanics

  ·  KJEM225 / Experimental Design and Analysis of Multivariate Data

  ·  KJEM230 / Analytic Organic Chemistry

  ·  KJEM231 / Advanced Organic Chemistry

  ·  KJEM232 / Experimental organic synthesis

  ·  KJEM233 / Organic Mass Spectrometry

  ·  KJEM238 / Natural Product Chemistry

  ·  KJEM243 / Metalorganic Catalysis

  ·  KJEM244 / Nanochemistry

  ·  KJEM250 / Analytical Chemistry

  ·  KJEM251 / NMR-Spectroscopy I

  ·  KJEM260 / Radiochemistry and Radioactivity

  ·  KJEM299 / Bachelor project in chemistry

  ·  KJEM306 / NMR-Spectroscopy II

  ·  KJEM319 / Experimental Techniques in Physical Chemistry

  ·  KJEM321 / Quantum-Chemical Methods

  ·  KJEM322 / Theoretical Spectroscopy

  ·  KJEM325 / Multicomponent Analysis

  ·  KJEM331 / Photochemistry

  ·  KJEM334 / Synthesis and Retrosynthesis

  ·  KJEM336 / Industrial Organic Chemistry

  ·  KJEM399 / Master's Thesis in Chemistry

  ·  KJEM399K / Master's Thesis in Chemistry

  ·  KJEMDID200 / Chemistry Education

  ·  KJEMDID200-P / Chemistry Education