Home
Faculty of Fine Art, Music and Design
Workshop

Last(ing) music - et verksted om musikk og omsorg ved livets slutt

A photograph taken from inside Grieghallen, picturing hanging lamps and the reflections of trees
Photo:
Frode Ims

Main content

Verkstedet "Last(ing) music" er knyttet til forskningsprosjektet IMAGINE som har som formål å samskape og utvide kunnskap om musikkens betydning for omsorg ved livets slutt. Delta kan alle som er berørt av temaet på tvers av generasjoner, og som ønsker å bidra med sitt perspektiv. Hvordan ønsker vi oss omsorg for oss selv og andre i møte med tap, sorg og død? Hva kan vi lære av menneskers omsorg for musikk ved livets slutt?

Vi ønsker å invitere deg til å delta på en workshop hvor du får presentert kortfilm "Last(ing) music en fortelling om musikk ved livets slutt". Du blir invitert til å dele dine refleksjoner ved å tegne, skrive, eller fortelle. 

Vi ønsker å bruke materialet fra dette prosjektet til å forme et nytt forskningsspørsmål til et større prosjekt hvor brukerperspektiver står sentralt.