Home
Faculty of Medicine
Ny pris

Falchs juniorpris til Helge Ræder

Prisen blir gitt for Ræders forskning på diabetesgenetikk, men også for hans evne til å få resultatene publisert i høyt rangerte tidsskrift og for hans evne til å formidle resultatene også på mer populærvitenskapelig vis.

Prodekan Robert Bjerknes (t.v.) delte ut Falchs juniorpris for 2011 til Helge...
Prodekan Robert Bjerknes (t.v.) delte ut Falchs juniorpris for 2011 til Helge Ræder.
Photo:
Torunn Olsnes

Main content

Styret i Søren Falch og øienlege Sigurd Falchs Fond har innstilt Helge Ræder til Juniorpris for yngre forskere (under 40 år) for 2011.

Translasjonell forskning

Helge Ræder har kombinert klinisk forskning med basalforskning, og har hele tiden vært opptatt av hvordan basale forskningsmetoder kan brukes både til å bedre diagnostikk og til å berede grunnen for nye behandlingsmetoder i forskningsfeltet knyttet til diabetes og bukspyttkjertelfunksjon. Han er for tiden nodeleder i professor Pål Njølstads forskningsgruppe på Institutt for klinisk medisin, hvor han også tok sin doktorgrad under veiledning av Njølstad.

Helge Ræder har særlig vist sitt forskningstalent i studier knyttet til diabetesgenetikk. Han har gjort betydelige bidrag som fremmer forståelsen for molekylærbiologi og diabetes ved å kombinere klinisk innsikt med statistiske og molekylærbiologiske metoder. Han var blant annet medarbeider på den første vitenskapelige rapporten om bruk av tabletter i stedet for insulin hos pasienter med permanent neonatal diabetes som skyldes mutasjoner i KCNJ11. Disse resultatene ble publisert i Diabetes i 2004.

Oppdaget ny form for diabetes

Ræder var også sentral i oppdagelsen av en ny diabetesform, CEL-MODY, som er en undergruppe forårsaket av mutasjoner i CEL-genet. Funnene ble publisert i Nature Genetics i 2006. I tillegg til å beskrive et nytt klinisk syndrom og nye genetiske varianter i to norske familier, viste Ræder også at vanlige varianter i genet var overrepresentert i en undergruppe av pasienter med diabetes og tegn til dysfunksjon av bukspyttkjertelen. For å forstå sykdomsmekanismen hadde han et kortere forskningsopphold ved universitetet i Marseille som resulterte i data som ble brukt i Nature Genetics-artikkelen. For ytterligere å belyse sykdomsmekanismen, studerte Ræder strukturelle forhold ved bukspyttkjertelen og fant fettinfiltrasjon i kjertelen hos ikke-diabetiske mutasjonsbærere, noe som tyder på at denne fettinfiltrasjonen er en tidlig hendelse i sykdomsutviklingen. Han fulgte opp med kliniske studier av effekten av enzymbehandling hos affiserte pasienter.

Ræder har vist oppsiktsvekkende evner både når det gjelder utforming av hypoteser, organisering av klinisk og molekylær undersøkelser og statistiske analyser.  Han har tidligere mottatt den prestisjetunge Meltzerprisen i 2007 for fremragende vitenskapelig arbeid av unge forskere. Han har også vunnet Young Investigator's Award fra Scandinavian Society for the Study of Diabetes (SSSD) i 2006, Eli Lilly pris for fremragende vitenskapelig forskning i endokrinology i 2007 og Young Investigator's Award fra International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD) i 2007. 

Prisutdelingen fant sted i forkant av Det medisinsk- odontologiske fakultets styremøte onsdag 19. oktober.