Home
Faculty of Medicine

UiBs Uglepris til Institutt for biomedisin.

Ugleprisen for godt studiekvalitets- og utviklingsarbeid ble for 2010 delt mellom Institutt for biomedisin og Kjemisk institutt.

Main content

Utdanningsutvalget ved UiB vedtok 4. november å dele studiekvalitetsprisen for 2010 mellom to miljø. Programutvalg for humanbiologiske fag (Institutt for biomedisin) fikk Ugleprisen for arbeidet med "progress" i masterprogrammet i humanbiologiske fag. De deler prisen med Kjemisk institutt, som ble hedret for arbeidet med emnet NANO100 Perspektiver i nanovitenskap og -teknologi.

I begrunnelsen vises det til at programmet har funnet en god modell for å forbedre gjennomføring på masternivå, og samtidig forbedre studentene sine generelle ferdigheter og forberede studentene på videre studium og arbeid. Modellen kan ha stor overføringsverdi for andre miljø ved UiB.