Home
Faculty of Medicine

Practical procedures

It is established common practical procedures and templates to help with the application, - implementation and completion process for the university and hospital trust. They are unfortunately not translated and are available in Norwegian only

Plakat Helseforskningsloven
Plakat Helseforskningsloven

Mange av forskningsprosjektene ved Det medisinsk-odontologiske fakultet utføres i samarbeid med helseforetaket. Derfor har UiB og Helse Bergen samarbeidet om etableringen av internkontrollrutiner og etablert en felles nettside med retningslinjer for medisinsk og helsefaglig forskning. Disse er lagt ut på helse Bergen sine internettsider: 

 

http://haukeland.no/no/FagOgSamarbeid/forsking/Sider/Forskingsrutinar.aspx
(ekstern lenke, åpnes i nytt vindu)