Home
Faculty of Humanities

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Spørsmål om forskerutdanning (ph.d.)

Kontaktpersoner på institutt, senter og fakultet

tavle med spørsmålstegn
Photo:
Colourbox

Spørsmål om forskerutdanningen kan rettes til ansvarlige for forskerutdanningen ved det aktuelle instituttet, eller til ph.d.-koordinatoren ved fakultetet.

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (AHKR)
Sarah Sharif Hordvik
Sarah.Hordvik@uib.no / 55 58 94 29

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier (FOF)
Kirsten Johanne Bang
Kirsten.Bang@uib.no / 55 58 89 47

Institutt for fremmedspråk (IF)
Karoline Aksnes
Karoline.Aksnes@uib.no / 55 58 23 78

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE)
Anna Kristina Polstar / 55 58 41 61
Anna.Polster@uib.no

Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) og
Senter for vitenskapsteori (SVT)

Sigrid Sandal (vikar)
Sigrid.Sandal@uib.no / 55 58 89 68

Griegakademiet - Institutt for musikk (KMD)
Kjerstin Tønseth
Kjerstin.Tønseth@uib.no

---

Det humanistiske fakultet
Elisabeth Akselvoll
Elisabeth.Akselvoll@uib.no / 55 58 80 99