Home
ORG2022

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
#ORG2022

Økt bruk av interne utlysninger og hospitering

Intern utlysning blir hovedregel for mange administrative og tekniske stillinger på UiB fra 1. september. Det er avtalt forenklede rutiner for disse tilsettingsprosessene. Prøveordningen er et tiltak som skal øke mobilitet og kompetansedeling, og samtidig spare ressurser.

Eksempel: Klipp fra tekst med utlysning av stillinger
Ledige stillinger i mange kategorier skal nå som hovedregel lyses ut internt.Illustrasjonsfoto.

Disse stillingene skal lyses ut internt fra 1. september:

  • Konsulent, førstekonsulent, seniorkonsulent, rådgiver
  • Avdelingsingeniør og overingeniør
  • Forskningstekniker, seniorforskningstekniker

Se hvilke stillinger som er internt utlyst her.

Universitetsledelsen og fagforeningene har blitt enige om at prøveordningen skal gjelde i ett år. De er også enige om å benytte forenklede rutiner for disse tilsettingene, slik at prosessene blir effektive.

Det er også oppnådd enighet med fagforeningene om å arbeide for økt bruk av intern hospitering i organisasjonen.

Målet er økt mobilitet og kompetansedeling på tvers

Tiltakene er en del av etableringen av et "indre arbeidsmarked" ved universitetet.

Økt intern mobilitet kan ha flere positive effekter:

  • Økt kompetansedeling og bredere kompetanse og i administrasjonen
  • Bedre samhandling på tvers av enheter og nivå
  • Flere interne karrieremuligheter for ansatte
  • Økt motivasjon hos medarbeidere
  • Muligheter til å spare ressurser

Enkle rutiner 

Søknadsfristen for internt utlyste stillinger vil være to uker, og stillingene blir synliggjort på Ansattsidene - www.uib.no/foransatte

Kriterier og rutiner for prøveordningen med interne utlysninger av disse stillingene ble avtalt i sentralt forhandlingsutvalg 21. september, og følger vedlagt her. Rutinen vil også bli publisert under fanen Karriere på Ansattsidene. Det vil  bli sendt ut brev med informasjon til alle institutter og enheter.

 

Kontaktpersoner

Fungerende HR-direktør Britt-Karin Muri eller prosjektleder i #ORG2022, Kristine Breivik