Home
Department of Administration and Organization Theory

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet|Publikasjon

Ny artikkel i HEP

Svein Michelsen, Ivar Bleiklie, Bjørn Stensaker og Rachel Sweetman har fått publisert en artikkel i siste nummer av Higher Education Policy.

Illustrasjonsfoto
Photo:
Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no

Michelsen, Bleiklie, Stensaker og Sweetman har fått publisert en artikkel i siste utgave av Higher Education Policy. Tittelen på artikkelen er "Shaping Perceptions of a Policy Instrument: The Political–Administrative Formation of Learning Outcomes in Higher Education in Norway and England", og den er en studie av årsakene til forskjeller ved implementeringen av reformer med sikte på læringsutbytte av høyere utdanning innen EU sitt Education Qualifications Framework. Artikkelen viser hvordan nasjonal policy-making, reformtradisjon og bredere reformagenda har ledet til ulik implementering av reformer i tilfellene Norge og England.