Home
Employee Pages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Fond og legater ved UiB

UiB administrerer L. Meltzers Høyskolefond, Bergen Universitetsfond og Skipsreder Jacob R. Olsen og hustru Johanne Georgine Olsens legat, som ansatte kan søke midler fra.

Main content

Ansatte

 • Bergen Universitetsfond
  Forskere med tilknytning til Universitetet i Bergen kan søke Bergen Universitetsfond om midler til prosjekter for formidling og publisering av forskningsresultater, samt til avholdelse av vitenskapelige konferanser og workshops. 
   
 • Skipsreder Jacob R. Olsen og hustru Johanne Georgine Olsens legat
  Legatmidlene skal bidra til forkningsbasert pedagogikk som fremmer læring i undervisningen. Ansatte som bidrar til pedagogisk utvikling gjennom utprøving av og forskning på nye undervisnings- og læringsformer vil bli prioritert. Tilgjengeliggjøring og publisering av utviklingsarbeidet/forskningsresultatene forutsettes.
   
 • Støtte til vitenskapelig virksomhet og forskning
  Universitetet i Bergen deler ut støtte til vitenskapelig reiser og aktivitet. Midlene er en gave fra L. Meltzers Høyskolefond.