Home
Employee Pages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Vitenskapelig virksomhet og forskning

Universitetet i Bergen deler ut støtte til vitenskapelig virksomhet og forskning i 2022. Midlene er en gave fra L. Meltzers Høyskolefond.

Main content

Gave fra L. Meltzers Høyskolefond 2022

Styret fra L. Meltzers Høyskolefond tildelte i 2022 UiB kr. 12.270.000 i gave.

Deler av denne gaven ble utlyst ved ordinær søknadsfrist 1. desember 2021 (kr. 6.438.750) - tildelinger vil bli annonsert 8. mars 2022.

TILDELINGER TIL VITENSKAPELIGE REISER VED ORDINÆR SØKNADSFRIST 1. DESEMBER 2022

TILDELINGER TIL FORSKNINGSTERMIN 2022

Den resterende delen av gaven lyses nå ut i en ekstra utlysning med søknadsfrist 18. mars 2022 (kr. 5.831.250)

TILDELINGER TIL VITENSKAPELIG VIRKSOMHET - EKSTRA UTLYSNING 2022 (SØKNADSFRIST 18.03.22)

Ekstra utlysning i februar 2022 til vitenskapelig virksomhet og forskning

 • Databasen åpner mandag 14. februar, 2022
 • Søknadsfrist er 18. mars, 2022
 • Tildelinger annonseres 6. april, 2022
 • Det søkes via UiBs søknadssystem for fond og legater https://fond.app.uib.no/main/
 • Spørsmål om søknadsprosessen, og tekniske spørsmål om databasen (søknad, rapportering), meldes på e-post: Fond_OKA_FIA@uib.no
 • Personvernerklæring for Stiftelser

Hvem kan søke:

 • Vitenskapelige ansatte i førstestillinger (kombinerte stillinger som innehar en forskningsdel), forskere (1109, 1110, 1183) og postdoktorer (1352) kan søke.
 • Vitenskapelige ansatte og forskere må være ansatt i minimum 50% ved UiB, og må være ansatt i tildelingsperioden (8.mars - 30.juni året etter) for å kunne søke.     
 • Postdoktorer må ha en 100% ansettelse ved UiB og må være ansatt i tildelingsperioden (8. mars - 30. juni året etter) for å kunne søke.      

Retningslinjer for ekstra søknadsrunde med søknadsfrist 18. mars 2022 - til vitenskapelig virksomhet og forskning

 1. Utgifter til gjennomføring av vitenskapelige konferanser/workshops/utstillinger og andre faglige samlinger og symposier. Det kan søkes om inntil NOK 200.000.
 2. Mindre forskningsinfrastruktur. Det kan søkes om inntil NOK 200.000.
 3. Forskningsmidler/smådriftsmidler som støtter opp mot forskningen. Det kan søkes om inntil NOK 100.000.

Rapportering

Det skal rapporteres faglig i søknaden i den elektroniske databasen for fond og legater: https://fond.app.uib.no/main/ ved prosjektets avslutning og senest innen 30. september året etter tildeling.