Home
Employee Pages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Vitenskapelig virksomhet og forskning

Universitetet i Bergen deler ut støtte til vitenskapelig virksomhet og forskning. Midlene er en gave fra L. Meltzers Høyskolefond.

Main content

Gave fra L. Meltzers Høyskolefond

Styret fra L. Meltzers Høyskolefond tildelte i 2022 UiB kr. 12.270.000 i gave. 

Utlysning til vitenskapelig virksomhet 2023

  • Søknadsdatabasen vil åpne 2. januar 2023. Lenke til ny søknadsdatabase vil legges ut her før databasen åpner. Les her for mer informasjon
  • Søknadsfrist vil bli senere i januar 2023. Informasjon om ny søknadsfrist vil oppdateres her.
  • Spørsmål om søknadsprosessen, og tekniske spørsmål om databasen (søknad, rapportering), meldes på e-post: Fond_OKA_FIA@uib.no
  • Personvernerklæring for Stiftelser

Hvem kan søke

  • Vitenskapelige ansatte i førstestillinger (kombinerte stillinger som innehar en forskningsdel), forskere (1109, 1110, 1183) og postdoktorer (1352) kan søke.
  • Vitenskapelige ansatte og forskere må være ansatt i minimum 50% ved UiB, og må være ansatt i tildelingsperioden (8.mars - 30.juni året etter) for å kunne søke.     
  • Postdoktorer må ha en 100% ansettelse ved UiB og må være ansatt i tildelingsperioden (8. mars - 30. juni året etter) for å kunne søke.      


Retningslinjer for tildeling av støtte til forskningstermin fra Universitetet i Bergen (gave fra L. Meltzers Høyskolefond)
 

Godkjent av universitetsdirektøren 23.05.2016

1. Støtte deles ut til vitenskapelige ansatte i faste stillinger ved Universitetet i Bergen.

2. Støtte til forskningstermin gis til ansatte som har fått innvilget forskningstermin i tildelingsperioden.

3. Maksbeløp pr tildeling er NOK 150 000,- NFR-satser for utenlandsstipend skal brukes, men tildelingen skal være en del-finansiering.

4. Søknadsberettigede med verv/ansettelse som rektor, prorektor, viserektor, dekan, prodekan, visedekan og instituttleder opptjener ett års forskningstermin ved fullført periode. I slike tilfeller vil det kunne søkes om støtte til to års forskningstermin fra UiBs gave fra L. Meltzers Høyskolefond. Maksbeløp pr tildeling for to års forskningstermin er NOK 300.000,- NFR-satser for utenlandsstipend skal brukes, men tildelingen skal være en del-finansiering.

5. Den faglige kvaliteten på forskningsoppholdet er viktigste kriterium. Internasjonalisering/utenlandsopphold skal prioriteres.

6. Støtten kan gå til reise, opphold, drift og utstyr.

7. Minstekrav til varighet på utenlandsopphold til forskningstermin er på 3. mnd.


Retningslinjer for tildeling av støtte til vitenskapelige reiser og aktivitet ved Universitetet i Bergen (gave fra L. Meltzers Høyskolefond).


Retningslinjene vil oppdateres før neste utlysning.


Rapportering

Det skal rapporteres faglig i søknaden i den elektroniske databasen for fond og legater: https://fond.app.uib.no/main/ ved prosjektets avslutning og senest innen 30. september året etter tildeling.