Home

Employee Pages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Vitenskapelige reiser og forskningstermin

Universitetet i Bergen deler ut støtte til vitenskapelige reiser og forskningstermin. Midlene er en gave fra L. Meltzers Høyskolefond. Forskere fra andre universitet samt UniResearch kan også søke om støtte til vitenskapelige reiser.

Tildelinger


Styret i L. Meltzers Høyskolefond tildelte kr 7 050 000 til vitenskapelig virksomhet ved UiB
i 2018.

Se UiBs tildelinger for faglige reiser i 2018, og for forskningstermin i 2018.

Utlysning høsten 2017

 • Det søkes via UiBs søknadssystem for fond og legater https://fond.app.uib.no/main/
 • Databasen åpner 17. oktober, 2017
 • Søknadsfrist er 1. desember, 2017
 • Henvendelser vedrørende tekniske problemer med søknadssystemet kan meldes inn til IT-avdelingen
 • Tildelinger annonseres 8. mars, 2018

Rapportering

Det skal rapporteres faglig i søknaden i den elektroniske databasen for fond og legater: https://fond.app.uib.no/main/ ved prosjektets avslutning og senest innen
30. september året etter tildeling.

Retningslinjer for tildeling av støtte til forskningstermin
fra Universitetet i Bergen (gave fra L. Meltzers Høyskolefond)

Godkjent av universitetsdirektøren 23.05.2016

 1. Støtte deles ut til vitenskapelige ansatte i faste stillinger ved Universitetet i Bergen
 2. Støtte til forskningstermin gis til ansatte som har fått innvilget forskningstermin i tildelingsperioden
 3. Maksbeløp pr tildeling er NOK 150 000,- NFR-satser for utenlandsstipend skal brukes, men tildelingen skal være en del-finansiering
 4. Søknadsberettigede med verv/ansettelse som rektor, prorektor, viserektor, dekan, prodekan, visedekan og instituttleder opptjener ett års forskningstermin ved fullført periode.  I slike tilfeller vil det kunne søkes om støtte til to års forskningstermin fra UiBs gave fra L. Meltzers Høyskolefond. Maksbeløp pr tildeling for to års forskningstermin er NOK 300.000,- NFR-satser for utenlandsstipend skal brukes, men tildelingen skal være en del-finansiering
 5. Den faglige kvaliteten på forskningsoppholdet er viktigste kriterium. Internasjonalisering/utenlandsopphold skal prioriteres
 6. Støtten kan gå til reise, opphold, drift og utstyr
 7. Minstekrav til varighet på utenlandsopphold til forskningstermin er på 3. mnd

Retningslinjer for tildeling av støtte til vitenskapelige reiser ved Universitetet i Bergen (gave fra L. Meltzers Høyskolefond)

Godkjent av universitetsdirektøren 22.10.2014

 1. Støtte gis til enkeltpersoner, ikke til prosjekter
 2. Forskere kan få støtte til å delta på konferanser og seminarer, besøke partnerinstitusjoner, dra på feltarbeid ol
 3. Faglig kvalitet er det viktigste kriterium
 4. Internasjonalt samarbeid skal prioriteres
 5. Oppgaver/aktiviteter som møteledelse, chair, key note speaker, presentasjon av faglig arbeid (paper/poster) prioriteres.
 6. Enkeltansatte kan få tildelinger flere år på rad hvis kriteriene oppfylles
 7. Maksbeløp pr tildeling er NOK 50 000