Home
Faculty of Law

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Skjema for studenter ved Det juridiske fakultet

Her finner du søknads- og klageskjema forbeholdt studenter ved Det juridiske fakultet. Husk å gjøre deg kjent med generell informasjon, retningslinjer og vilkår på fakultetets nettsider før du sender søknader eller andre skjema.