Home
Employee Pages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
UNIVERSITETSLIV

MN-fakultetet skal organisere klima- og energisatsing

Klima- og energiomstilling er et satsingsområde for Universitetet i Bergen. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet får oppdraget med å organisere satsingsområdet.

Forskere i Arktis
MN FÅR KLIMAANSVAR: Universitetsstyret ved UiB har vedttat at Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet skal ha ansvaret for organiseringen av UiBs satsingsområde Klima- og energiomstilling.
Photo:
Alexander Hovland, UiB.

Main content

Universitetet i Bergen (UiB) har i sin strategi 2016-2022 vedtatt tre satsingsområder: Klima og energiomstillingmarin forskning og globale samfunnsutfordringer.

Torsdag 29. september 2016 vedtok styret ved UiB at Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) skal være ansvarlige for organiseringen av satsingen klima- og energiomstilling.

Tverrfaglig satsing

Tidligere har universitetsstyret vedtatt at Det medisinsk-odontologiske fakultet får ansvaret for satsingsområdet globale samfunnsutfordringer. I april 2016 vedtok styret også at MN-fakultetet får ansvaret for marin forskning.

I sakspapirene fremhever MN-fakultetet at energitilgang og klimaforhold er grunnleggende rammevilkår for all samfunnsutvikling, og derfor ikke begrenset til et naturvitenskapelig perspektiv. Fakultetet vil realisere UiBs satsing gjennom tverrfaglighet, kunnskapsklynger, nye utdanningsløp og en styrket bidrags- og- oppdragsforskning.

Som en del av prosessen vil portefølje, oppgaver, bemanning og ressurser gjennomgås. Det opprettes en prosjektgruppe som ledes av dekan Helge K. Dahle ved MN-fakultetet, med representanter fra de andre fakultetene.

Samarbeid med Uni Research

Universitetsstyret tok også opp UiBs samarbeid med Uni Research As, en av Norges største forskningsorganisasjoner, eid av UiB og Stiftelsen Universitetsforskning Bergen.

I 2015 satte styret ned en arbeidsgruppe, som har utredet to modeller for samhandling med Uni Research: flere virkemidler for samarbeid eller full fusjon.

Universitetsstyret ber om at det arbeides videre med samarbeidsrelasjonen mellom UiB og Uni Research. Styret ber i tillegg om at alternative fusjonsmuligheter utredes.

UiB-studenter tar flere studiepoeng

Våren 2015 påpekte Kunnskapsdepartementet at UiBs studiepoengproduksjon var mangelfull i forhold til nye tildelte studieplasser. Fakultetene ved UiB lanserte ulike tiltak for å øke poengproduksjonen og redusere studiefrafall.

Nå viser tall lagt frem for styret at tiltakene har hatt effekt. Antall studenter har økt med 497 i 2015, og studiepoengproduksjon økte med 481. Studiepoengproduksjonen per student har også økt på bachelor-, master- og profesjonsnivå.