Home
GAMUT – The Grieg Academy Music Therapy Research Centre

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
GAMUT FORSKNINGSPROSJEKT

Rockebandet som musikkterapeutisk arena

Hovedmålet for PhD-prosjektet er å utvikle kunnskap om rockebandet som musikkterapeutisk virksomhet innen kriminalomsorgen og ettervernet. Forskingen er teoretisk forankret i samfunnsmusikkterapien, tema er rockebandet som musikkterapeutisk virksomhet, og arenaen er kriminalomsorgen og ettervernet.

Main content

Målet for studiet er todelt:

  1. Rockebandet bli studert ut i fra et forskerperspektiv, der egne erfaringer og supplerende data blir brukt for å forstå praksisfeltet.
  2. Temaet belyses ut i fra et brukerperspektiv, der poenget er å beskrive og prøve å forstå deltakerne sine subjektive opplevelse av musikktilbudet.

Lars Tuastad, forsker ved GAMUT, har erfaring fra 10 års arbeid med musikkterapi i Bergen Fengsel og prosjektet Musikk i fengsel og frihet – Hordaland (MIFF). I forbindelse med påbegynt PhD ble aksjonsforskingsprosjektet med rockebandet Me and THE BAND`its startet i februar 2011. Bandet har bakgrunn i prosjektet MIFF, men ønsker å etablere seg som et eget selvstendig drevet band. Aksjonen Me and THE BAND`its  jobber med nå, bygger på en ide om å lage forestillinger basert på deltakerne sine egne fortellinger og sanger, og å framføre disse forestillingene for ulike målgrupper. En sentral del av PhD materialet bygger på data hentet fra aksjonsforskingsprosjektet Me and THE BAND`its.

Phd-avhandlingen tar utgangspunkt i tre artikler i det vitenskaplige tidsskriftet Nordic Journal of Music Therapy, der en kappe blir brukt for å binde artiklene sammen og sette dem inn i en faglig kontekst. Den første artikkelen er en meta-syntese av to kvalitative studier, en fra det norsk prosjektet Musikk i fengsel og frihet og en studie fra et australsk kvinnefengsel. Temaet som blir utforsket her er musikk som en frihetspraksis i og utenfor fengselsmurene. Artikkel to og tre har aksjonsforskingsprosjektet med Me and THE BAND`its som utgangspunkt.  I,`The revenge of Me and THE BAND`its. A narrative inquiry of Identity Constructions in a Rock Band of Ex-Inmates`, blir musikk som alternativ til hevn og identitetskonstruksjon i Me and THE BAND`its utforsket. I, `For Us It Was Music`. A constructivist grounded theory study of paradoxes of self-help in a rock band of ex-inmates, undersøkes og problematiseres temaet selvhjelp i forhold til Me and THE BAND`its sin virksomhet.

Prosjektet adminstreres av Griegakademiet - Institutt for musikk, Universitetet i Bergen.