Home
GAMUT – The Grieg Academy Music Therapy Research Centre

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
GAMUT FORSKNINGSPROSJEKT

Urolige barn og musikkterapi

Main content

Hvem er de urolige barna og hva kan musikkterapi bidra med?

  • I samarbeid med barna selv, foreldre, helsefaglig personale, musikkterapeuter og barnehageansatte vil prosjektet beskrive urolige barn og deres hverdag.
  • Prosjektet har som mål å undersøke og bidra til videreutviklingen av musikkterapeut i barnehagen.

Interdisiplinært phd-prosjekt ved GAMUT/Uni Research Helse

Prosjektet krever interdisiplinært samarbeid og samarbeid mellom foreldre og profesjonelle.

Prosjektet er et phd-prosjekt for Anna Helle-Valle finansiert av Humanistisk fakultetet ved Universitetet i Bergen, samt støttet med driftsmidler fra RKBU Vest i Uni Research Helse.

Det er utviklet i samarbeid mellom tre forskningsgrupper i Uni Research Helse: GAMUT, AFE og RKBU. Prosjektleder er professor Brynjulf Stige. Medveiledere i prosjektet er Per-Einar Binder (RKBU) og Norman Anderssen (AFE).