Home
GAMUT – The Grieg Academy Music Therapy Research Centre

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
GAMUT FORSKNINGSPROSJEKT

Virkningen av musikkterapi på funksjonell kommunikasjon og stemningsleie for pasienter med Parkinson's sykdom

1-årig pilotstudie som undersøker hvordan musikkterapi virker på pasienter med Parkinson's sykdom i Bergensområdet.

Main content

Pasienter med parkinson's sykdom kan få problemer med taleevne, motorikk, søvn og følelsesliv, inkludert problemer som angst og depresjon. Denne pilotstudien fokuserer på taleevne og kommunikasjon og pasientens følesesliv.

Både kvantitative og kvalitative metoder vil bli brukt i kartlegginingen av musikkterapiens virkning. Et tilfeldig utvalg fra deltagerene i den epidemiologiske studien Park Vest vil bli inkludert. Deltagerne deles opp i to grupper (N=10x2) som deltar på 20 ukentlige musikkterapiøkter med en musikkterapeut ved Haukeland universitetssykehus. Hver økt varer i 1 1/2 time inkluderer: pusteøvelsersang og verbal refleksjon.

Pilotstudien er en del av en større studie utført av Park Vest, den største demografiske studien på Parkinson's sykdom.

Prosjektmedarbeidere:

  • Cochavit Elefant, prosjektleder, Griegakademiet - Institutt for musikk, Universitetet i Bergen
  • Geir Olve Skeie, Haukeland Universitetssykehus og Griegakademiet - Institutt for musikk, Universitetet i Bergen
  • Felicity Baker, University of Queensland, Australia.
  • Simen Krogstie Lagesen, Haukeland Universitetssykehus

Prosjektet ble administrert av Griegakademiet - Institutt for musikk, Universitetet i Bergen.