Home
UiB Alumni Network

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
MÅNEDENS ALUMN

Månedens alumn: Monica Mæland

Næringsminister Monica Mæland råder dagens studenter til å ta studiene på alvor, men huske at det også finnes et liv utenfor lesesalen. Det var der hun la grunnlaget for den jobben hun har i dag.

Næringsminister og UiB-alumn Monica Mæland.
Næringsminister Monica Mæland studerte jus ved Universitetet i Bergen. Hun har fremdeles god kontakt med vennene hun fikk i studietiden.
Photo:
Paul Paiewonsky, NFD

Main content

Hva husker du best fra studietiden din på UiB?

Jeg husker godt den grusomme spenningen før eksamen og den fantastiske følelsen etterpå. Og så husker jeg det sosiale miljøet og alle vennene jeg fikk, og som jeg fortsatt har god kontakt med.

Hva har vært det viktigste for deg med den utdannelsen du har tatt?

At den kan brukes til mye.    

Hvilken del av utdanningen har du hatt spesielt nytte av i den nåværende jobben din?

Evnen til å argumentere og bygge opp en god argumentasjon. Og så var jeg veldig aktiv i studentpolitikken. Det la på mange måter grunnlaget for at jeg nå har vært heltidspolitiker i 16 år. 

Har du tre gode råd til dagens studenter?

- Engasjer deg i studentmiljøet, det kan gi deg både mye nyttig erfaring og gode venner.

- Reis utenlands. Jeg angrer på at jeg aldri gjorde det.

- Ta studiene på alvor, men husk samtidig at det finnes et liv utenfor lesesalen.

På hvilken måte kan universitetene og næringslivet samarbeide enda bedre i årene som kommer?

Ved faktisk å gjøre det. Næringslivet og universitetene har mye å samarbeide om, men det handler om å finne gode arenaer å gjøre det på, og å sørge for at det faktisk skjer. 

Hva kan UiB gjøre for å gjøre flere studenter attraktive for arbeidsmarkedet?

Ved å være best og tilby den beste utdannelsen.  

Hva kan studentene gjøre selv?

Ta studiene på alvor. 

Tilknyttet innhold