Home
Career opportunities

Analytiker i DNB

Maren Mathisen fullførte sin mastergrad i samfunnsøkonomi i 2014. I sin jobb som analytiker i DNB tar hun risikovurderinger på vegne av kunder og bruker analytiske ferdigheter hun tilegnet seg som student.

Som analytiker utfordres du på nye finansieringsstrukturer, du møter også selskaper i en vanskelig fase og det er viktig å balansere forholdet mellom kundens og bankens beste.

Kan du fortelle litt om arbeidet ditt? Hva er de konkrete arbeidsoppgavene dine?
Jeg jobber som analytiker innenfor storkundeområdet i DNB. Vi har ansvaret for DNBs største kunder og den daglige oppfølgingen av disse. Arbeidsoppgavene er veldig varierte og som analytiker jobber jeg på tvers av flere bransjer i ulike kundeteam. Min jobb er å vurdere de ulike kundene sin risiko, utarbeide analyser og passe på at risikoen er akseptabel.

Hva er det beste med jobben din - og det mest utfordrende?
Det beste med jobben min er kundemangfoldet jeg jobber med. Det er utrolig lærerikt og jeg har lært veldig mye om ulike bransjer og selskaper. Som analytiker utfordres du på nye finansieringsstrukturer, du møter også selskaper i en vanskelig fase og det er viktig å balansere forholdet mellom kundens og bankens beste.

Hvordan får du bruk for utdannelsen din i jobben?
Mastergraden min i samfunnsøkonomi gjorde meg godt rustet til arbeidslivet. Jeg lærte meg å tenke kritisk og utfordre det etablerte. Teoriene jeg lærte på studiet bruker jeg ikke direkte, men jeg ser lettere sammenhenger og tar med meg mye fra studiet når jeg utarbeider analyser.

Hva var det som gjorde at du valgte økonomi ved UiB?
Det var egentlig litt tilfeldig at jeg begynte å studere samfunnsøkonomi. Jeg startet med å ta noen fag og det vekket interessen. Jeg byttet etter hvert studier og endte opp med en mastergrad i samfunnsøkonomi. Et valg jeg er veldig fornøyd med i dag.

Hva tenker du på som det beste ved studietiden ved UiB?
UiB er et veldig fint sted å studere jeg hadde mange fine år og har mange venner fra studietiden. Det er bare å nyte å være student.

Er det noe du skulle ønske at noen hadde fortalt deg da du var ny student? / Har du noen tips?
Følg magefølelsen din og ikke vær redd for å prøve noe nytt!

 

Bergen, 14. oktober 2016

Publisert av: Evelyn Myrå Holmøy