Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Elever engasjert av Trump-forelesning

Michael Alvarez er født i USA og populær politisk foreleser ved UiB. Ved Amalie Skram videregående ga han elevene flere aha-opplevelser om USA-valget.

Michael Alvarez, førsteamanuensis ved sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen, gjestet Amalie Skram videregående skole.
GJESTEFORELESER: Michael Alvarez, førsteamanuensis i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen, gjestet Amalie Skram videregående skole.
Photo:
Solfrid T. Langeland

Main content

– USA-valget er spesielt fordi historien er spesiell. En historie med både økonomiske skillelinjer og raseutfordringer har vært med på å skape en situasjon med mye frustrasjon i befolkningen, sier Michael Alvarez, førsteamanuensis ved Instiutt for sammenlignende politikk, Universitetet i Bergen (UiB).

24. oktober holdt han forelesing for nesten 300 elever ved tredje trinn ved Amalie Skram videregående skole. SV-fakultetet ved UiB har hatt et nært samarbeid med Amalie Skram videregående de siste tre årene, og vi har hatt flere forelesninger for elever på ulike trinn ved skolen.

Demokrati og valg

Forelesingen handlet om demokrati og hvordan dette fungerer i USA. Flere av elevene var spente på hva foreleseren kunne si om valgkampen og den kontroversielle kandidaten Donald Trump.

– Valgsystemet man har i USA gjør at det er svært vanskelig for små grupper å utfordre maktstrukturen. I tillegg er det store skillelinjer mellom folk basert på økonomi og raser. Mange føler at den økonomiske velferden er truet etter finanskrisen og feilslåtte politiske prioriteringer. Trump blir kandidaten til de sårbare, redde og hatefulle. Man kan forstå at en som opponerer det etablerte blir populær i en slik kontekst, poengterte Alvarez.

Alvarez ved Institutt for sammenliknende politikk, var for øvrig var en av foreleserne fra UiB som kom lengst i Morgenbladets kåring av fantastiske formidlere tidligere i år.

Han forbereder seg på samme måte for elever som studenter og andre tilhørere.

– Det er sjelden jeg har hatt så mange tilhørere, og det er spennende å få forelese for en så nysgjerrig og lærevillig gruppe. Demokrati og valg er relevant og interessant for alle, uavhengig av hvor langt man er kommet i utdanningsløpet, poengterer han.

Engasjerende foreleser

18-åringene Andreas Lie Algrøy, Kari Kvelstad Ellingsen og Andreas Solberg Olsen lot seg fasinere av foredraget.

– I media får vi ofte en mer partisk fremstilling. Det var spennende å høre om demokrati og bakgrunnen for situasjonen vi har i USA i dag. Historien gjør at man har store grupper som er sinte på systemet og dermed trigges av slagord som «Make America great again», sier Andreas Lie Algrøy.

Andreas Solberg Olsen fikk også nye perspektiver.

– Det er inspirerende med en så engasjert og dyktig foreleser, sier han.

Av de tre er det imidlertid bare Kari Kvelstad Olsen som vurderer å studere politikk.

– Politikk er noe av det som interesserer meg mest og jeg har vært på flere foredrag på UiB tidligere. Planen er å søke meg videre i denne retningen, sier hun.

– Svært viktig samarbeid

Visedekan ved det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiB, Knut Hidle, mener samarbeidet med Amalie Skram er viktig.

– Det er en viktig del av vårt samfunnsoppdrag å delta i samfunnslivet og formidle kompetanse på viktige samfunnsområder. Samarbeidet med Amalie Skram videregående skole er viktig fordi det gir oss en mulighet til å formidle overfor unge mennesker hva vi holder på med på universitetet. Vi håper å kunne bidra til utvikling og pirre nysgjerrighet både hos elever og ansatte ved skolen gjennom de ulike formene for samarbeid som vi har, sier Hidle.

Han mener UiB har mye å hente på samarbeidet.

– Et utbytte for oss kan være at flere studenter søker til oss. Men det er vanskelig å si konkret hvilken effekt et slikt samarbeid har på søkertall. Et sikkert utbytte er likevel input til oss fra studenter og ansatte ved skolen på om hvordan vår formidling fungerer.

Olaug Ø Engesæter, assisterende rektor ved Amalie Skram videregående skole, er begeistret for bidraget fra UiB. 

– Å få denne type input er svært viktig for elevene ved skolen vår. De blir inspirert av kunnskapsrike forskere innenfor spennende temaer, og vi gleder oss allerede til neste gang, sier hun.