Home
Career opportunities

Vaktsjef i Nordlys

Magnus Aamo Holte fullførte mastergraden sin i sammenliknende politikk i 2011, og er journalist og vaktsjef i avisa Nordlys. Han oppfordrer sampol-studenter til å engasjere seg innenfor Studvest eller Studentersamfunnet ved siden av studiet, for å opparbeide yrkes- eller organisasjonserfaring som kan ufylle studieutbyttet.

Det jeg lærte på sampol er nyttig når vi går gjennom survey-undersøkelser vi får inn og har gjort meg i stand til å forstå og organisere datamateriale internt i mediehuset på en måte som gjør den anvendelig i våre redaksjonelle vurderinger.

Kan du fortelle litt om arbeidet ditt? Hva er de konkrete arbeidsoppgavene dine?
Jeg er journalist og vaktsjef i avisa Nordlys, som er Nord-Norges største mediehus. Der skriver jeg artikler, ofte om politikk og økonomi. I tillegg har jeg ansvar for coaching av journalister og å utforme presentasjonen av vår journalistikk på en slik måte at flest mulig abonnenter leser våre saker og at flest mulig ønsker å bli abonnenter.

 

Hva er det beste med jobben din - og det mest utfordrende?
Det beste med jobben er å møte helt vanlige folk og få lov til å fortelle deres historier. De gangene noe blir endret på system-nivå som følge av vår journalistikk, er de gangene yrket er på sitt aller beste. Det mest utfordrende i min jobb som i alle andre mediehus, har vært og er å omstille oss fra å levere et papiravis-produkt til å bli et digitalt mediehus med lesere som ønsker å betale for journalistikken vi lager.

 

Hvordan får du bruk for utdannelsen din i jobben?
Den kompetansen jeg trenger i de daglige arbeidsoppgavene mine har jeg ikke lært på sampol. Men det jeg sitter igjen med etter masterstudiet er et analytisk rammeverk det er godt å ha med seg i mange ulike situasjoner i jobbsammenheng. Den kanskje viktigste lærdommen fra studiet er at ting ikke umiddelbart henger sammen slik man tror, og at man må gå grundig analytisk til verks hvis man skal forklare et fenomen.

Det høres kanskje litt svevende ut, men dette rammerverket har praktisk verdi også innenfor media. To eksempler: Det jeg lærte på sampol er nyttig når vi går gjennom survey-undersøkelser vi får inn og har gjort meg i stand til å forstå og organisere datamateriale internt i mediehuset på en måte som gjør den anvendelig i våre redaksjonelle vurderinger. En annen svært viktig lærdom fra masterstudiet var hvor viktig det er å jobbe strukturert - både i korte og lengre prosjekter.

 

Hva var det som gjorde at du valgte sampol ved UiB?
Jeg syntes tilbudet på mastergradsnivå i Tromsø var litt snevert, og ønsket å studere noe som var mindre preget av politisk teori og mer preget av en praktisk og anvendelig tilnærming til fenomener i samfunnet.

 

Hva tenker du på som det beste ved studietiden ved UiB?
De sene kveldene på lesesalen på Sofie Lindstrøms hus og debattene på Kvarteret.

 

Har du noen tips til nye studenter?
Det viktigste rådet jeg kan gi er å engasjere seg i noe utenom studiene, enten frivillig eller i form av deltidsjobb. Sampol er et bredt studium som ikke er det enkleste å selge inn til potensielle arbeidsgivere. Bli frivillig i studentavisen Studvest, Studentersamfunnet eller noe annet som kan gi deg praktisk yrkes- eller organisasjonserfaring ved siden av det du lærer av studiene.

 

Bergen, 4. november 2016

Publisert av: Evelyn Myrå Holmøy