Home
Department of Comparative Politics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Praksis

Stole på egen kompetanse

Erffan Parandian går femte semesteret på SAMPOL. Planen etter fullført bachelor er å studere kommunikasjon og politikk i utlandet. Denne høsten er han i praksis hos Bergen Næringsråd.

Erffan Parandian med praksisstudent Frida Fluge i Bergen Næringsråd
Erffan Parandian og Frida Fluge, begge sampolstudenter, har praksis i Bergen Næringsråd høsten 2016. Erffans råd til kommende praksisstudenter er å stole fullt på seg selv fra første stund. - Likevel, ikke glem å være ydmyk og læringsvillig – da de du jobber med har massevis av erfaring, legger han til.

Main content

Erffan har lyst til å utvikle seg ytterligere gjennom å lære en ny kultur å kjenne, samt å bygge et nettverk utenfor Norges grenser når han er ferdig med bachelorgraden. Han ser frem til å bygge videre på den gode kunnskapsbasen om politiske forhold fra SAMPOL gjennom nye omgivelser og utfordringer. Praksisoppholdet hans har gitt ham en sterkere formening om hva han vil studere videre og jobbe med i framtiden.

Hvorfor valgte du å søke på praksisfaget?
Først og fremst begynte flere semestre på lesesalen å tære på tålmodigheten, og dermed ville jeg se hvordan alt arbeidet nedlagt på salen ga utslag i arbeidslivet. Den muligheten SAMPOL- og EUR-studenter har ved å få nyttig arbeidserfaring er gull verdt. I tillegg er det et godt faglig nivå tilknyttet praksisoppholdet. Rapportinnleveringen og presentasjonen av den, som skjer i henhold til den gitte bedriftens bestillingsverk, gjør at du utvikler deg i større grad som samfunnsviter i henhold til aktuelle problemstillinger i samfunnet.

Fortell om praksisplassen din
Denne høsten har jeg jobbet for Bergen Næringsråd. Organisasjonen er politisk nøytral, og utøver næringspolitisk arbeid med hensikt i å fremme og bedre næringslivet. I den sammenheng er organisasjonen i stadige møter med aktører fra næringslivet, men også fra politikken og akademia. De fungerer derfor som en brobygger, og jobber følgelig for å bedre næringslivet i Hordaland, men også samfunnet forøvrig.

Hvilke arbeidsoppgaver har du, og hvordan ser en normal arbeidsdag ut?
Arbeidsoppgavene denne høsten har vært svært varierte. Da Bergen Næringsråd alene eller i samarbeid med partnere arrangerer mange arrangementer, har jeg vært med på registrering til arrangementene, skrevet saker om spesifikke tema arrangementene tar opp og publisert dette på organisasjonens nettsider, og sendt ut evalueringer av arrangementene i etterkant.

I tillegg har jeg skrevet referater fra møter med de ulike ressursgruppene som omfatter de forskjellige sektorene i næringslivet. På denne måten er jeg kommet svært tett inn på næringslivet sådan, og fått et innblikk i hvordan politiske bestemmelser og generelle samfunnsforhold har en innvirkning på de ulike sektorene. Videre er det mange forefallende oppgaver av ulik karakter. Dette kan være analyse av undersøkelser som rådgiverne har sendt ut til forskjellige sektorer, til å gjøre forberedende research i henhold til møter/saker og lignende, eller å lage påmeldingslister til forskjellige arrangementer.

Til slutt får man også godt med tid til å jobbe med praksisrapporten – hvor bestillingsverket fra BN for min del omhandlet å utforme en undersøkelse vedrørende bedrifters kompetansebehov i Hordaland. Oppsummert er hverdagen svært variert, og veldig givende og læringsrikt.

Hva er det mest utfordrende med å være i praksis?
Det mest utfordrende for min egen del var innledningsvis å stole på egen kompetanse, og vite at det du besitter av kunnskap faktisk er av verdi for arbeidsgiveren. Det tok meg en god måned før jeg ble bevisst på at det arbeidet jeg bistod med faktisk var verdifullt. Derfor vil jeg råde alle fremtidige studenter som velger å søke på faget, og som får stillingen i en av bedriftene, om å stole fullt på seg selv fra første stund. Likevel, ikke glem å være ydmyk og læringsvillig – da de du jobber med har massevis av erfaring.

Hva er det beste med å være i praksis?
Det beste med å være i praksis må være det at jeg får bygget et nettverk, og at flere dører har åpnet seg for min egen del. Gjennom tiden min i Bergen Næringsråd har jeg blitt mer åpen for å studere kommunikasjon i en politisk setting etter endt bachelor, noe som ikke var like klart før jeg tok fatt på dette halvåret. I tillegg har jeg dette halvåret blitt mer bevisst på samfunnsforhold, og hvor skoen trykker mest i næringslivet. Det har vært svært læringsrikt å være i møter med flere ressurssterke næringsaktører, politikere og akademikere. I tillegg har det vært helt unikt å se hvordan næringslivet fungerer i praksis, og lære av dyktige medarbeidere med lang fartid bak seg.

Vil du anbefale praksis til andre studenter?
Jeg er kjempefornøyd med praksisen, og vil på det sterkeste anbefale Bergen Næringsråd til alle potensielle søkere som interesserer seg for næringspolitikk. Du blir tatt godt i mot, og får mange spennende og utfordrende oppgaver. Avholdte arrangementer er også svært varierende  hva angår tema, noe som krever tilpasning, men som samtidig gjør arbeidsdagene svært varierte.