Home
Career opportunities

Strategisk rådgiver i Sparebanken Vest

Roger Valhammer leverte sin masteroppgave i sammenliknende politikk i 2011, som handlet om boikott av politiske valg i den arabiske verden. Selv har Valhammer vært politisk engasjert både under og etter studiene, og anbefaler studenter å engasjere seg i flere ting enn lesesalen.

Main content

Kunnskap om politikk og samfunn er relevant i jobben min i dag, men mest av alt er det evnen til å ta inn og prosessere stadig ny kunnskap som er den største verdien jeg har fra studiene.

Kan du fortelle litt om arbeidet ditt? Hva er de konkrete arbeidsoppgavene dine?
Jeg jobber som rådgiver for administrerende direktør i Sparebanken Vest. Det var en nyopprettet stilling da jeg startet, og den er vel fortsatt ikke ferdig definert. Den blir litt til mens vi går. Jeg er nok likevel tettest på i saker som angår strategi, samfunns- og myndighetskontakt, ledelseskommunikasjon internt i banken og ikke minst når det gjelder ekstern synlighet og kommunikasjon.

 

Hva er det beste med jobben din - og det mest utfordrende?
Det beste med jobben min er at den stadig byr på nettopp nye utfordringer. Jeg har stor påvirkningskraft på egen arbeidshverdag, og ikke minst får jeg mulighet til å jobbe tett med og lære av en av Vestlandets beste næringslivsledere. I tillegg jobber jeg i en bedrift og en bransje som er i sterk og stadig raskere omveltninger. Det gjør at det sjelden er kjedelige eller rolige arbeidsdager.

 

Hvordan får du bruk for utdannelsen din i jobben?
Det er et godt spørsmål. Jeg pleier å si at med en master i sammenliknende politikk blir du ingenting, men du kan bli alt. På mange måter er det en generalistutdannelse som gir grunnlag for å jobbe med nesten hva som helst. Kunnskap om politikk og samfunn er relevant i jobben min i dag, men mest av alt er det evnen til å ta inn og prosessere stadig ny kunnskap som er den største verdien jeg har fra studiene.

Vel så viktig tror jeg likevel erfaringene fra alt annet jeg gjorde i studietiden har vært, enten det var puben på Kvarteret, Studentersamfunnet, deltidsjobber eller politikk.

 

Hva var det som gjorde at du valgte sampol ved UiB?
Kombinasjonen av et ønske om å studere samfunnsvitenskapelige fag og et ønske om å flytte til Bergen dannet grunnlaget. Så fant jeg raskt ut at det åpenbart beste faget å studere i så fall var sampol.

 

Hva tenker du på som det beste ved studietiden ved UiB?
Bergen er en levende by og UiB er unikt plassert i hjertet av Bergen. Det gir et studentmiljø som ikke står tilbake for noen annen by eller noen annen utdanningsinstitusjon. Det aller beste vil jeg derfor si var "livet på Høyden", ikke minst alt som skjedde og menneskene jeg møtte utenfor forelesnings- og lesesalen.

 

Er det noe du skulle ønske at noen hadde fortalt deg da du var ny student? / Har du noen tips?
Engasjer deg i studentmiljøet, skaff deg en deltidsjobb eller engasjer deg i lokalpolitikken. Eller alle tre, som jeg gjorde. Eller noe annet. I arbeidslivet er den type erfaring vel så mye verdt som fagkompetansen som sådan. Dessuten er det veldig gøy.

Det samme gjelder utveksling. Jeg dro ut både på bachelor og master, og jeg ville ikke vært foruten erfaringene fra Canada og Egypt.

Oppsummert kan jeg vel si at det er viktig å ha det gøy.

 

Bergen, 8. november 2016

Publisert av: Evelyn Myrå Holmøy