Home
Alrek Health Cluster

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Helseløsninger for en ny tid

Main content

Alrek helseklynge er et fremtidsrettet klyngeprosjekt som har solid forankring i de helsefaglige miljøene i bergensområdet.

Ved hjelp av fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer, tverrfaglig samhandling og næringsutvikling, skal vi skape innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket.

Alrek helseklynge skal bli et internasjonalt kraftsentrum innenfor helseforskning og gå nye veier for å finne gode løsninger på lokale og globale helseutfordringer. Vi skal også utdanne morgendagens helsearbeidere og sikre studentene helhetlig teoretisk og praktisk kunnskap – og skape unike rammer for næringsutvikling knyttet til helse- og omsorgsteknologi.

Alrek helseklynge etableres sentralt beliggende på Årstadvollen i Bergen, i gangavstand fra Haukeland universitetssjukehus, VID høyskole og Haraldsplass Diakonale Sykehus. Med lokaler på totalt ca 35 000 m2, kan en ferdig utbygd helseklynge huse mange av Bergens helsefagstudenter og forsknings- og næringsutviklingsmiljøer knyttet til helse.

Tredje byggetrinn startet i 2017 og skal være fullført i 2020. Da vil et flunkende nytt bygg på 12 500 m2 stå klart i Årstadveien 17 for Institutt for global helse og samfunnsmedisin, deler av Det psykologiske fakultet, deler av NORCE Helse og helsefagmiljøer fra Høgskulen på Vestlandet og Bergen kommune samt fastlegekontor.

Forskning: Endre helseforskningens innretning, for derved å skape nye, effektive løsninger på lokale og globale utfordringer gjennom helhetlig, tverrdisiplinær forskning og aktiv bruk av teknologi.

Undervisning: Sikre kandidater helhetlig teoretisk og praktisk kunnskap, rettet mot lokale og globale helseutfordringer.

Innovasjon: Frembringe relevante og effektive teknologiske og organisatoriske løsninger, som etterspørres av leverandører av helse- og omsorgstjenesten lokalt og globalt.

Formidling: Bidra aktivt i det offentlige ordskiftet om helse, og sikre at beslutninger om helse har et godt kunnskapsgrunnlag.