Home
Department of Archaeology, History, Cultural Studies and Religion

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Minneord

Ida Blom (1931-2016)

Professor emerita Ida Blom døde 26. november, 85 år gammel.

Professor emerita Ida Blom fotografert i sitt hjem våren 2013 for Hubro 01/2013.
Professor emerita Ida Blom fotografert i sitt hjem våren 2013 for Hubro 01/2013.
Photo:
Eivind Senneset

Main content

Med henne er den første generasjon av historikere ved Universitetet i Bergen borte. Vi har også mistet en viktig forgrunnsfigur i norsk og internasjonal kvinne- og kjønnshistorie. Ikke minst har vi mistet en nær og inspirerende venn og kollega.

Danskfødte Ida Clara Blom, født Bonnevie, kom til Norge og Bergen som nygift i 1954. Da historie ble universitetsfag i Bergen i 1957 var hun i det første studentkullet, og hun ble instituttets første hovedfagskandidat. Doktorgraden ble avlagt i 1972 på en avhandling om Grønlandssaken; Kampen om Eirik Raudes land. Fra 1961 var hun en del av instituttets fagstab, og det skulle gå nesten 30 år før hun fikk en fast ansatt kvinnelig kollega. Ida Blom var en pioner i faget, som kvinne, og ikke minst som kvinne- og kjønnshistoriker. Hennes interesse for kvinnehistorie ble vakt i engasjementet rundt EF-avstemningen, og med ferdig avlagt doktorgrad kunne hun gå i gang med å bygge opp dette perspektivet som undervisnings- og forskningsfelt. Hun fikk raskt etablert et miljø av studenter og etter hvert stipendiater som bidro til utformingen av kvinnehistorie som vitenskapelig felt. Ida Blom samarbeidet med både sosialhistorikere, demografer og forskere innen politisk historie, og var toneangivende i å definere kvinnehistorien som et sentralt perspektiv innenfor historiefaget mer enn som en spesialdisiplin på siden av faget. Hennes posisjon som fast ansatt i faget bidro til en forankring som ble viktig for å få integrert kjønnsperspektivet.

Samtidig hadde hun som pionér behov for å søke kontakt med likesinnede, og hun ble derfor snart en viktig kollega i et nasjonalt og internasjonalt forskerfellesskap. Hun var med å etablere de nordiske kvinnehistorikermøter som fra 1983 har holdt jevnlige konferanser. Hun var medlem av UNESCO-kommisjonen 1983-1992. Hun var med å opprette International Federation for Research in Women’s History (IFRWH) og var president der 1987-1995, hun var æresdoktor ved Københavns universitet og medlem av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademi fra 1996 og æresmedlem i American Historical Association siden 2006.

Nasjonalt ble hun hedret med Brageprisen, Gina Krog-prisen, St. Olavs orden, og hun fikk «sitt eget hus» - Ida Bloms Hus ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning i Bergen, der hun  var første styreleder fra 1985. Ved hundreårsjubileet for norske kvinners stemmerett i 2013 arrangerte universitetet i Bergen en stor internasjonal konferanse «The Ida Blom Conference on Gender and Citizenship». For bare få uker siden holdt Ida presentasjonsforedrag ved lanseringen av  boken som ble et resultat av denne konferansen.

Ida Bloms faglige produksjon spenner over et bredt lerret og en lang rekke publikasjoner. Kvinne-og kjønnshistorien ble et hovedfelt der hun ga vektige bidrag både teoretisk og i formidling til større grupper av studenter og allmennhet. Kjønnsperspektivet var med som et grunnperspektiv enten hun skrev sosialhistorie, nasjonalismeforskning, mannshistorie, globalhistorie, velferdshistorie eller helse- og medisinhistorie som ble hennes siste store emneområde. Mye kretset rundt kvinners omsorgsfunksjoner og seksualitetspolitikk. Da hun skulle ta fatt på det kvinnehistoriske feltet i 1970-årene grep hun til den kanskje mest fundamentale endringen i kvinners liv; muligheten til selv å bestemme over sin egen reproduksjon. Boken Barnebegrensning – synd eller sunn fornuft ble den første store utgivelsen (1980). Siden kom det bøker og artikler om fødselsforhold i forvandling, om det nødvendige, men usynliggjorte omsorgsarbeidet, om tuberkuloseomsorg og om kjønnssykdommer. Hun bidro som redaktør og forfatter til Cappelens store kvinnehistorie (1985), nyutgitt 2005 som Kvinner i den vestlige verden, og Med kjønnsperspektiv på norsk historie (1999/2005). Hennes siste bok kom i 2012: Medicine, morality and political culture. Legislation on veneral desease in five Northern European countries, c. 1870-1995. En lang rekke artikler har også kommet fra hennes hånd, den siste i 2016. Ida Blom var en meget produktiv historiker.

For oss som fikk være hennes studenter, kollegaer, samarbeidspartnere og venner, etterlater Ida Blom seg et stort tomrom. Hun var en særdeles inkluderende og hyggelig person med klare meninger, høy faglig integritet og stor omsorg. Familien betydde mye for henne, og også vi som jobbet sammen med henne følte oss inkludert i hennes positive interesse og varme omsorg. Hun er uforglemmelig. Fred over Ida Bloms minne. 

Venner og kolleger ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap