Home
Lifestyle epidemiology (LERG)

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Derfor dør langt færre av infarkt

Dette er grunnene til at færre dør av hjerteinfarkt

Når man leser avisene, kan man få inntrykk av at livs-stilssykdommene herjer i Norge. Vi vet at kropps- vekten øker, men hvordan går det med den livsstilssykdommen som tar flest liv?

Hjertesykdom
Vi vet nå mye om risiko-faktorer for de vanligste hjerte- og karsykdommene. Utviklingen har vært positiv de siste 40 årene, og den forklares langt på vei av levekår og levevaner.
Photo:
Stockphoto/NtB Scanpix

Main content

Aftenposten 31. november 2016 (Viten), les hele artikkelen her

Færre rammes, og behandlingen er mer effektiv.

Forfattere er: Sidsel Graff-Iversen, seniorforsker, Folkehelse- instituttet, Grethe Tell, professor, Inst. for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen og Maja-Lisa Løchen, professor, Inst. for samfunns- medisin, UiT