Home
Faculty of Mathematics and Natural Sciences

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Main content

Saksliste til møte i Studiestyret

Onsdag 7. desember 2016 kl. 1015-1200

I    GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE                              

II   Protokoll fra møte 31. oktober 2016


SAK 16/15
PROGRAMEVALUERINGER FOR BACHELOR I BIOLOGI, BACHELOR I MILJØ- OG RESSURSFAG, BACHELOR I NANOTEKNOLOGI, MASTER I FISKEHELSE OG LEKTOR I MATEMATIKK
Vedtakssak (Saksnr. 2014/1420)

VEDLEGG - EVALUERINGSRAPPORTER

  1. Bachelorprogram i biologi (Internevaluering)
  2. Bachelorprogram i miljø- og ressursfag: (Eksternevaluering), studentevaluering, oversendelse
  3. Bachelorprogram i nanoteknologi (Egenevaluering)
  4. Masterprogram i fiskehelse: (Internevaluering), oversendelse
  5. Lektorprogram på MN: (Egenevaluering), oversendelse


SAK 16/16
DIGITALISERING AV UNDERVISNING OG VURDERING VED MN - VIDERE OPPFØLGING
Vedtakssak (Saksnr. 2015/5831)

VEDLEGG: Rapport fra arbeidsgruppen for digital undervisning og vurdering ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet - 1. september 2016


SAK 16/17
OPPRETTING AV ARBEIDSGRUPPE FOR ØKT REKRUTTERING TIL BACHELORPROGRAM I REALFAG
Vedtakssak (Saksnr. 2011/14723)

VEDLEGG:


SAK 16/18
OPPNEVNING AV NY PROGRAMSTYRELEDER FOR NANOTEKNOLOGI OG -VITENSKAP
Vedtakssak (Saksnr. 2016/12318)

VEDLEGG: Brev fra Kjemisk institutt


SAK 16/19
LØYPEMELDING OG VIDERE FREMDRIFT FOR ETP-ORDNINGEN (EXCELLENT TEACHING PRACTITIONER
Diskusjonssak (Saksnr. 2016/7160)


SAK 16/20
EVENTUELT


ORIENTERINGSSAKER

  1. Revisjon av alle studieprogram - status. Muntlig orientering
  2. Nytt timeplanleggingssystem. Muntlig orientering
  3. Liste over store gjøremål i studieadministrasjonen høst 2016 / vår 2017
  4. Høringssak: Forslag til ny Studietilsynsforskrift. Høringssvar fra MN
  5. Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering


Harald Walderhaug
leder

Eli N. Høie
Sekretær

MN/INSO
Bergen, 1.12.16