Home
Continuing Education

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Videreutdanning for lærere

Norsk 1, 8. - 13. trinn

Norsk 1 er et videreutdanningstilbud deg som er lærer og ønsker undervisningskompetanse i norsk på 8. - 13. trinn. Hovedopptaket for 2023-2024 åpner hos Utdanningsdirektoratet 1. februar og søknadsfristen er 1. mars.

Forfatter Dag Solstad er på pensum på NORSK 1
Dag Solstad er en av forfatterne som står på pensumlisten på litteraturemnet i NORSK 1, med romanen Genanse og verdighet (1994).
Photo:
Tom Sandberg

Main content

Norsk 1, 8. - 13. trinn er en videreutdanning på deltid over ett år. Studiet består av to emner på til sammen 30 studiepoeng og retter seg mot deg som ønsker undervisningskompetanse i norsk på ungdomstrinnet eller i videregående skole. 

Norsk 1 kan tas som de første 30 av de totalt 60 studiepoengene du trenger, og etter endt studium kan du bygge på med Norsk 2, 8. - 13. trinn. 

Hvordan søke opptak

Norsk 1 inngår i den nasjonale videreutdanningsordningen Kompetanse for kvalitet og hovedopptaket går via skoleeier og Utdanningsdirektoratet. Nytt hovedopptak for studieåret 2023-2024 åpner 1. februar og søknadsfristen er 1. mars 2023.

Du får svar på søknaden din via skoleeier/rektor i slutten av april. Har du fått ja på søknaden din vil du etter kort tid bli kontaktet av UiB for registrering og formelt opptak som student ved UiB.

Dersom vi har ledige plasser når hovedopptaket er gjort, vil vi foreta lokalt suppleringsopptak, normalt i perioden mai-august. Du søker da på eventuelle ledige plasser direkte til UiB. Informasjon om eventuelle ledige plasser og lokalt suppleringsopptak blir lagt ut her på nettsiden i månedsskiftet april/mai.

Les informasjon om studieavgift, stipend og vikarordning

Opptakskrav

For å få opptak til Norsk 1, 8.-13. trinn gjennom Utdanningsdirektoratet krever vi at du har godkjent lærerutdanning og er ansatt i skolen. 

Dersom du søker på eventuelle ledige plasser i lokalt suppleringsopptak, krever vi fortsatt at du kan dokumentere godkjent lærerutdanning, men det er da ikke et krav at du jobber i skolen akkurat nå. 

Innhold i studiet

Norsk 1 gir erfaringsbasert innføring i litterære, språkvitenskapelige og fagdidaktiske spørsmål. Studiet består av to moduler, ett litterært emne og ett språklig emne, hvert på 15 studiepoeng:


Litteraturemnet har to hovedtema: tekstkunnskap og sjangerforståelse. Emnet skal gi kunnskap og kompetanse om norske og nordiske tekster i ulike sjangre fra 1900 og frem til i dag. Emnet tar opp grunnleggende litteraturteoretiske tilnærmingsmåter og analytiske redskaper for lesing og tolking.

I tillegg skal studenten utvikle ferdigheter i å bruke tekstkompetanse i egen undervisning. Dette innebærer at tekstene blir satt inn i en litteraturdidaktisk sammenheng der kjennskap til læreplaner og kompetansemål står sentralt. Arbeid med et bredt utvalg tekster danner utgangspunkt for refleksjon om tilpasset opplæring i norskfaget. 

Språkemnet har tre hovedtema: grammatikk, språkbruk og andrespråkslæring. Studentene skal utvikle egen kunnskap og innsikt på det språkvitenskapelige området, og samtidig utvikle forståelse for hvordan egen språkkompetanse, innsikt i språket og innsikt i egne læringsprosesser kan bidra til å legge til rette for elevenes språklæring. 

Sentrale fagdidaktiske moment er kjennskap til læreplaner, kompetansemål, undervisning i grunnleggende ferdigheter, tilpasset opplæring, vurdering av læringsutbytte, bruk av digitale verktøy i undervisningen og refleksjon omkring egen læringsprosess og egen undervisningspraksis. 

Organisering og undervisning

Studiet går over to semestre, med 2-3 undervisningssamlinger hvert semester, enten fysisk ved UiB eller digitalt (se oversikt under).  Hver undervisningssamling går over to dager. I tillegg til samlingene vil det være nettbasert undervisning. 

I høstsemesteret blir det gitt undervisning i litteraturemnet NORSK621, mens det i vårsemesteret blir undervist i språkemnet NORSK622.

Under ser du undervisningsplanen for inneværende studieår. Datoer og klokkeslett for samlinger 2023-2024 fastsettes i løpet av vinteren/våren 2023.

Høst 2022 
Digitalt oppstartsmøteTorsdag 18. august
1. samling (fysisk)19. - 20. september (man-tirs, begge dager kl. 09-16)
2. samling (fysisk)31. oktober - 1. november (man-tirs, begge dager kl. 09-16)
Digital skoleeksamenTirsdag 15. november 2022
  
Vår 2023 
1. samling (fysisk)23. - 24. januar kl. 0915 - 1530
2. samling (fysisk)20. - 21. mars kl. 0915 - 1530
3. samling (digital)17. - 18. april kl. 0915 - 1530
Innlevering av mappeInnen 25. mai kl. 12