Home
Department of Linguistic, Literary and Aesthetic Studies

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Bergenskonferansen

Nynorsk for alle på Vestlandet?

Bergenskonferansen 2017 har norsk språk og nynorsken si rolle som tema, og blir skipa til i samarbeid mellom UiB, Bergen Mållag og Hordaland Mållag.

Bryggen i Bergen

Universitetet i Bergen og Høgskulen i Volda overtok i 2016 Språksamlingane frå Universitetet i Oslo. Meininga er at materialet skal digitaliserast slik at det blir tilgjengeleg for språkforskarar såvel som for folk flest i inn- og utland. Eitt av spørsmåla som vert teke opp på konferansen er om Språksamlingane kan gje ny giv for forskinga på norsk språk.

Andre tema som vil bli teke opp: 

 • Korleis kan nynorsken styrkjast som kommunespråk og regionalspråk på Vestlandet? 
 • Stolte av eige språk: Nynorsk språksatsing på ungdomsskuletrinnet i Fjell kommune 
 • Språk og identitet med særleg vekt på nynorsk i integreringsarbeidet 

Seminaret er ope for alle interesserte.

Påmeldingsfristen er 17. mars. Ein kan melde seg på heile eller deler av konferansen. Meir informasjon i påmeldingsskjemaet.

PROGRAM

Laurdag 25. mars

Språk i styring og opplæring

11.00
Registrering og lunsj
12.45
Vel møtt ved UiB-rektor Dag Rune Olsen

12.55
Opning ved leiar i Noregs mållag Magne Aasbrenn

13.05
Helsingstale ved HVL-rektor Berit Rokne

13.20
Kan Språksamlingane gi ny giv for språkforskinga?

Innlegg av Rune Kyrkjebø, fyrstebibliotektar ved Universitetsbiblioteket

Samtale om forsking på norsk språk med utgangspunkt i Språksamlingane.

Ordstyrar: Helge Sandøy

14.55
Beinstrekk med kaffi og frukt

15.05
Korleis kan nynorsken styrkjast som kommunespråk og regionalspråk på Vestlandet?

Ordstyrar: Nils Mæhle    

 • Eli Bjørhusdal, fyrsteamanuensis ved HVL
 • Wilhelm Anglevik, skulesjef i Fjell kommune
 • Anna Elisa Tryti, byråd for byutvikling i Bergen kommune
 • Børge Haugetun, ordførar i Øygarden kommune
16.25
Beinstrekk med kaffi
16.30
Kulturelt innslag: Vestavill
17.00
Innlegg om Fjellprosjektet

Stolt av eige språk: Nynorsk språksatsing på ungdomsskuletrinnet i Fjell kommune
 • Jorid Saure, lærar ved Fjell ungdomsskule
 • Endre Brunstad, professor ved UiB
18.00
Avslutning dag 1
19.30
Festmiddag og sosialt samvær

Søndag 26. mars

Vegar til integrering

09.30
Språk og identitet med særleg vekt på nynorsk i integreringsarbeidet

Språk, identifikasjon og integrering – ei ugrei kopling?

Norsk for vaksne  innvandrarar = bokmål?

 • Hilde Osdal, høgskulelektor ved Høgskulen i Volda
10.45
Beinstrekk med kaffi og frukt

11.00
Bør innvandrarar få nynorskopplæring?

Ordstyrar: Else Berit Molde

 • Astrid Aarhus Byrknes, ordførar i Lindås kommune
 • Marit Aakre Tennø, varaordførar i Luster kommune og tidlegare leiar i Noregs Mållag
12.15
Avslutning
12.30
Lunsj og avreise