Home
Faculty of Mathematics and Natural Sciences

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Sivilingeniør

Ved UiB kan du utdanne deg til sivilingeniør innen fem ulike fagfelt

UiB tilbyr fem ulike studieprogram som gir deg sivilingeniør-kompetanse. Gjør deg selv attraktiv ved å ta en sivilingeniørutdanning som er etterspurt i arbeidsmarkedet.

Bli sivilingeniør i medisinsk teknologi

Producer:
UiB

Main content

Sivilingeniør i energi

Fornybar energi er i en rivende utvikling. Gjennom dette studiet blir du bedre kjent med energi hentet fra sol, vind og biodrivstoff. I tillegg vil du få innsikt i framtidens teknologier. Mange er i dag lite brukt, men kan i framtida hjelpe verden gjennom det såkalte "grønne skiftet": Bølgekraft, tidevannsenergi, geotermisk energi og mye annet.

Du får dyp innsikt i hvilke utfordringer dette kan gi i forhold til teknologiske, samfunnsmessige og miljøkonsekvenser. Hva kjennetegner energiressurser som er i bruk? Hvordan blir energi omformet og utnyttet?

For første gang tilbyr Universitetet i Bergen et femårig integrert masterprogram i energi som gir deg sivilingeniørkompetanse.

Det betyr at du får kunnskap om ledelse, økonomi og programmering - i tillegg til de grunnleggende realfagene.

Utdanningen er tilpasset samfunnsutviklingen. Som ferdig kandidat vil du bidra til å løse store, viktige utfordringer. Mange arbeidsgivere vil være på utkikk etter arbeidstakere som har oppdatert kunnskap om dette feltet.

Sivilingeniør i havteknologi

Her kan du bli med på å videreutvikle teknologi innenfor et felt som er svært viktig. Norge trenger flere kandidater som har kunnskap om avansert teknologi.

Teknologi som skal løse utfordringer innen olje- og gassproduksjon, havbruk, fiskeriene, klima, mineralutvinning og overvåking. Teknologi som skal løse framtidens behov.

Du får kunnskap om marine operasjoner, teknologiledelse, økonomi og nyskaping. Mange norske bedrifter er på jakt etter personer som kan bidra til å videreutvikle høyteknologisk utstyr som sensorer, måleutstyr og styringssystemer.

En viktig del av studiet er masteroppgaven. Da kan du samarbeide med fagmiljøene ved Universitetet i Bergen, Høgskolen på Vestlandet, Sjøkrigsskolen, næringslivet eller såkalte forsknings- og utviklingsinstitusjoner.

Masteroppgaven gir også et godt fundament for doktorgradsstudier i havteknologi.

Sivilingeniør i medisinsk teknologi

Dette studiet gir en unik mulighet til å prege framtidens helsevesen. Teknologi kan identifisere tidlige stadier av sykdommer. Pasientbehandlingen kan bli mer persontilpasset. Men for å lykkes, må etablerte fagutdanninger knyttes sammen med teknologer.

Programmet er tverrfaglig. Du får med deg en solid faglig ballast innen fysikk, matematikk, kjemi og dataanalyse. Samtidig flettes dette sammen med kunnskap fra medisin og andre helsefag.

De neste årene trenger helsesektoren og farmasøytisk industri enda flere teknologer som har både dyp og bred kunnskap om behandlingsmetoder, medisinsk teknologi og høyteknologisk utstyr.

Det nye femårige sivilingeniørprogrammet møter dette behovet.

Sivilingeniør i havbruk og sjømat

Siden dette programmet er utviklet i samarbeid med sjømatnæringen, vil vi påstå at du er nærmest garantert jobb etter endt studier.

Du får en solid utdanning i arbeid med oppdrett, fiskehelse, havbruksteknologi. I tillegg får du solid, anvendbar kunnskap om økonomisk styring, ledelse, salg og markedsføring.

Gjennom praksis i havbruksnæringen og fordyping gjennom masterprosjektet vil du utvikle kompetanse som Norge er avhengig av å ha for å lykkes. Havbruksnæringen kommer til å mangedoble seg i størrelse de neste årene. Sivilingeniørstudiet i havbruk og sjømat gir deg viktige ferdigheter for å bidra til veksten.

Sivilingeniør i informasjonsteknologi og økonomi

Alle bransjer preges av digitalisering, og mange bedrifter sliter med å få tak i medarbeidere som kan kombinere teknologisk og økonomisk kompetanse. På dette studiet får du en bred kompetanse innen informasjonsteknologi og økonomi. Du kan spesialisere deg innen en rekke områder, som kunstig intelligens, maskinlæring, fintech, bedriftsøkonomi, web science og datasikkerhet.

Du blir en del av en liten klasse med studenter, og en rekke av emnene er skreddersydde og eksklusive for studenter på studieprogrammet informasjonsteknologi og økonomi. Gjennom praksis kommer du i tett kontakt med næringslivet. Dette studieprogrammet gir deg solid kompetanse til å håndtere problemstillinger i skjæringsfeltet mellom teknologi og økonomi.