Home
The HSE-gateway

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyheter

Reisevaneundersøkelse 2017

Universitetet i Bergen vil, gjennom vårt medlemskap i Klimapartnere Hordaland, delta i en større reisevaneundersøkelse i slutten av uke 8.

Illustrasjonsbilde, syklist og bussfelt
Photo:
Colourbox

Main content

Hva er reisevaneundersøkelsen?

Universitetet i Bergen er sertifisert som Miljøfyrtårn, og ønsker å legge til rette for at ansatte skal ha mulighet til å reise miljøvennlig til og fra arbeid.

Mot slutten av uke 8 vil det sendes ut en reisevaneundersøkelse til et tilfeldig utvalg av ansatte ved UiB. Undersøkelsen vil komme fra Klimapartnere Hordaland, hvor UiB er medlem, og vår deltakelse i undersøkelsen er godkjent av Universitetsdirektøren. Undersøkelsen vil primært inneholde spørsmål om hvor langt, og med hviket transportmiddel ansatte reiser til og fra jobb. Reisevaneundersøkelsen er anonym og vil ta 5-7 minutter å gjennomføre. 

Hvorfor deltar UiB?

  • Data fra reisevaneundersøkelsen vil inngå direkte i universitetets klimaregnskap.
  • Gir kunnskap om reisevaner hos ansatte som kan brukes i prioriteringer rundt utbygging av sykkelparkering, elbilparkering eller lignende. 

 

Takk for at du deltar i reisevaneundersøkelsen!