Home
Department of Biological Sciences (BIO)

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Valg

Resultater valg for Instituttrådet ved Institutt for biologi.

Valget ved Institutt for biologi er nå ferdig.

Illustrasjonsfoto: Stemmeseddel legges i valgurne.

Main content

Valgstyret gjør kjent :

Et nytt instituttråd ved Institutt for biologi skal velges i perioden 8.-11. mai 2017.

Valg av medlemmer og varamedlemmer til instituttrådet for perioden 1.8.2017-31.7.2021.Valgperioden er på fire år, unntaket er for medlemmer i gruppe B og D som velges for ett år om gangen.

Det skal velges representanter for følgende grupper:

Gruppe A: Faste vitenskapelige. Det skal velges 3 medlemmer og 5 varamedlemmer.

Grupper B: Midlertidige vitenskapelige. Det skal velges 1 medlem og 3 varamedlemmer.

Gruppe C: Teknisk/administrative. Det skal velges 2 medlemmer og 4 varamedlemmer.

Gruppe D: Studentene. Det skal velges 2 medlemmer og 4 varamedlemmer.

 

Forslag til kandidater

Hvordan går man frem?

Forslag til representanter for hver gruppe(A,B,C,D) må komme fra vedkommende gruppes medlemmer ,dvs.gruppe A kommer med forslag til medlemmer for gruppe A.

 

FRIST FOR KANDIDATFORSLAG ER 25.04.2017

- Forslaget må være skriftlig (på papir med fysiske underskrifter)

- Det må være underskrevet av minst 3 personer som har stemmerett ved valget

- Det må inneholde minst en og høyst det totale antallet kandidater for hver gruppe.(A=8,B=4,C=6,D=6)

- Ingen kan skrive under på mer enn et forslag.

 

Forslag leveres til valgstyrets sekretær Nina Hølland, kontor 2A08.2

 

Kan du stemme:

Ansatte og studenter må selv sjekke at de står i manntallet

For å ha stemmerett må du være ansatte fast i minst 50 % stilling. Stemmerett har også de som er midlertidig ansatt for en periode på minst ett år i minimum 50 % stilling eller som på valgtidspunktet har hatt et sammenhengene ansettelsesforhold på 12. måneder i minst 50 % stilling.

Studenter som er registrert som student og har betalt semesteravgift det semesteret valget avholdes har stemmerett. Alle studenter har stemmerett  ved rektorvalget. I  tillegg har du som student stemmerett ved ditt fakultet og ved instiuttet du studerer ved.

Sjekk om du står i manntallet
ansatte
studenter

Kunngjøring av kandidater til instituttrådet gruppe A,B,C og D

Kunngjøring av kandidater gruppe A:

Innen fristen er følgende kandidater foreslått(i alfabetisk rekkefølge)

Dag Aksnes
Jorun Karin Egge
Sigrunn Eliassen
Arild Folkvord
Jon Vidar Helvik
Ivar Rønnestad
Alistair Seddon
Inga Kjersti Sjøtun

Kunngjøring kandidater gruppe B :

Innen fristen er følgende kandidater foreslått(i alfabetisk rekkefølge)

Libe Aranguren
Karina Dale
Erna Irene Heggland
Francesca Orinda Holl Jaroszynska
Anders Frugård Opdal

Kunngjøring kandidater gruppe C:

Innen fristen er følgende kandidater foreslått(i alfabetisk rekkefølge)

Thomas Marius Hugøy
Rita Karlsen
Roger Lille-Langøy
Frank Midtøy
Beate Ulrikke Rensvik
Julie Skadal

Kunngjøring kandidater gruppe D:

Innen fristen er følgende kandidater foreslått(i alfabetisk rekkefølge)

June Gudmestad
Ingvild Sundal Joys
Endre Lygre
Jenny Neuhaus
Morten Røstad
Martine Røysted Solås
 

 

Valget vil foregår elektronisk fra 8-11.mai

Valget starter 8. mai kl. 09:00 og pågår til 12. mai kl. 12:00.

Du stemmer her: https://valg.usit.no/uib/valg/login.do

Slik går du fram:

  • Klikk på lenken https://valg.usit.no/uib/valg/login.do
  • Logg inn med ditt brukernavn og passord
  • Stem ved det valget du har stemmerett i.
  • Du stemmer ved å prioritere mellom kandidatene.
  • Prioritér de kandidater du ønsker å stemme på ved å angi dine preferanser med tallet 1 (for førsteprioritet), 2 (for annenprioritet) osv. i ruten foran hver av de ønskede kandidatene.
  • Du kan stemme på så mange kandidater du ønsker. Kandidater du ikke prioriterer vil ikke få din stemme.
  • Man kan stemme på nytt frem til valget formelt avsluttes. Gjør du det, slettes din forrige stemme automatisk.

Godt valg!

Resultater valg Instituttrådet gjeldende fra 01.08.2017 :

GRUPPE A:

 

Medlem: Dag Lorents Aksnes
Medlem: Sigrunn Eliassen
Medlem: Arild Folkvord

 

Varamedlem 1:Ivar Rønnestad
Varamedlem 2: Jorun Karin Egge
Varamedlem 3:Jon Vidar Helvik
Varamedlem 4: Inga Kjersti Sjøtun
Varamedlem 5: Alistair Seddon

 

GRUPPE B:

 

Medlem: Libe Aranguren

 

Varamedlem 1: Erna Iren Heggland
Varamedlem 2: Anders Frugård Opdal
Varamedlem 3: Karina Dale

 

GRUPPE C:

 

Medlem: Frank Midtøy
Medlem: Julie Skadal

 

Varamedlem 1: Beate Ulrikke Rensvik
Varamedlem 2: Roger Lille-Langøy
Varamedlem 3: Rita Karlsen
Varamedlem 4: Thomas Marius Hugøy

 

GRUPPE D:

 

Medlem: Morten Røstad
Medlem: Martine Røysted Solås

 

Varamedlem 1: Jenny Neuhaus
Varamedlem 2: June Helen Gudmestad
Varamedlem 3: Ingvild Kristine Sundal Joys
Varamedlem 4: Endre Lygre