Home
Faculty of Medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyheter

K2 får K.G. Jebsen-senter

Stiftelsen K.G. Jebsen bevilger 18 millioner til forskning på autoimmune sykdommer ved Universitetet i Bergen.

Eystein Husebye
Eystein Husebye skal lede det nye K.G Jebsen-senteret for autoimmune sykdommer. Kontrakten ble underskrevet fredag 24. februar.
Photo:
Ingvild Festervoll Melien

Main content

Ved autoimmune sykdommer angriper immunsystemet kroppens egne celler og organer. Samlet er disse sykdommene svært vanlig og rammer 1 av 20 personer. En person kan ha flere sykdommer som lavt stoffskifte og type 1 diabetes og ofte ser en opphopning i familier. Mye er ennå ukjent om sykdomsmekanismer og for mange av sykdommene mangler vi god diagnostikk og forebyggende behandling.

Ved K.G. Jebsen-senter for autoimmune sykdommer skal biologer og klinikere finne nye sykdomsgener med mål om å utvikle ny diagnostikk og behandling. Senteret skal lokaliseres på Klinisk institutt 2 i tett samarbeid med Medisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus, Karolinska Institutet i Stockholm og Weizmanninstituttet i Israel. Senterleder er professor Eystein Husebye.

Stiftelsen K.G. Jebsen bidrar med 18 millioner kroner til det nye senteret over fire år, noe som automatisk utløser tilsvarende beløp fra UiB. Det forventes også at bidraget utløser 4, 5 millioner kroner i statlige gaveforsterkningsmidler. Dette gir K.G. Jebsen senter for autoimmune sykdommer et årlig budsjett på 10 millioner kroner over fire år.