Home
Department of Administration and Organization Theory

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Lægreid og Rykkja redaktører i Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift

Lise Rykkja og Per Lægreid har vært redaktører i et temanummer i tidsskriftet. Dette nummeret har samfunnssikkerhet og krisehåndtering som tema. Helge Renå bidrar med artikkel.

Illustrasjonsfoto
Photo:
Colourbox.com

Main content

Lægreid og Rykkja har redigert og skrevet innledningsartikkelen til siste nummer av Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. Deres innledning tar for seg samfunnsikkerhet og krisehåndtering, og ikke minst mangelen på oppmerksomhet som er viet dette feltet. Den sektoroverskridende naturen til disse problemene betyr at de etater som skal håndtere disse møter utfordringer med koordinering og kommunikasjon. Dette setter styresmaktenes handlingskapasitet på prøve. Forfatterne peker på at eksisterende forskning på feltet er mangelfull når det kommer til hvordan en best kan organisere seg for å håndtere slike grenseoverskridende problemer, og at det ikke finnes én beste måte å organisere seg for å være beredt når en krise inntreffer.

Helge Renå har også et bidrag til dette nummeret. Han skriver en metaanalyse av politiets innsats på Utøya. Dette kan du lese mer om her.

Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift praktiserer open access, og du finner en lenke til dette nummeret av tidsskriftet under artikkelen.