Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nytt SFF-senter

Centre for Early Human Behaviour tildelt SFF-status

Christopher Henshilwood og det nye Centre for Early Human Behaviour får status som Senter for fremragende forskning (SFF). Forskningen ved sentre som får denne statusen kjennetegnes av å være ambisiøs og nyskapende, med et potensial for grensesprengende resultater.

Centre for Early Human Behaviour har fått status som Senter for fremragende forskning

Main content

Centre for Early Human Behaviour får status som Senter for fremragende forskning (SFF). Det ble klart etter at Forskningsrådet vedtok å tildele ti nye sentre SFF-status onsdag. 

Centre for Early Human Behaviour (EHB) Homo Sapiens Behavioural Evolution 100-50 000 Years, South Africa skal ledes av professor Christopher Henshilwood ved Institutt for arkeologi, historie, kulturvitenskap og religion ved UiB

Henshilwood, som for tiden befinner seg i Sør-Afrika, er veldig glad for tildelingen. 

– Jeg ble ekstremt glad. Dette er noe vi har ventet lenge på. Vi har håpet at vi skulle nå opp, men det er en tøff konkurranse om å få status som SFF og vi har ikke følt oss sikre. Derfor var det fantastisk å få beskjeden. Poenget med senteret blir å skape tverrfaglige samarbeid og forskning som kan gi oss nye og bedre svar om livene til våre forfedre. Det som er veldig gledelig er at folk i alle de ulike fagmiljøene har blitt veldig engasjert når de har fått høre om prosjektet, forteller Henshilwood. 

Økonomiske midler i ti år

Tildelingen gir enorme muligheter for det nye senteret. Ved denne tildelingen gir Forskningsrådet til sammen 1,5 milliarder kroner til ti nye sentre. Det vil si at hvert senter får i gjennomsnitt 15 millioner kroner årlig i ti år. 

Som navnet tilsier skal Centre for Early Human Behaviour forske på hvordan våre tidlige forfedre levde og oppførte seg. Selv om senteret vil høre hjemme ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, er det et tverrfaglig prosjekt hvor forskere fra både klimaforskning, geologi, psykologi og andre fagfelt vil være involvert. 

– Sammen vil kunne gi et mer helhetlig bilde av hvordan de første menneskene hadde det. Hvilke endringer de gikk igjennom. Hvordan hjernene deres endret seg og samfunnet de levde i endret seg. Hvordan alt fra samfunnsstrukturen til klimaet deres var. Dette vil gi perspektiv og slagkraft. Samtidig som vi vil kunne være grundige på snevre felt, vil vi ha bedre forutsetninger for å sette sammen  et mer komplett puslespill, sier Henshilwood.

LES MER OM SENTERET: Endrar arkeologiens andlet

– Solid anerkjennelse

Også rektor Dag Rune Olsen er glad for at UiB har fått nok et senter med SFF-status. 

– Vi er svært glade for at Centre for Early Human Behaviour får status som Senter for fremragende forskning (SFF). Dette er en solid annerkjennelse av et tverrfaglig prosjekt, med professor Christopher Henshilwood i spissen, som har vært langt fremme over flere år. Senterstatusen vil gi prosjektet rom til å ta enda større steg i årene fremover, sier rektor Dag Rune Olsen ved UiB. 

Den tverrfaglige tilnærmingen er ifølge rektor Olsen et godt eksempel på hva man kan få til gjennom godt samarbeid.  

– Senteret, som skal sikre forståelse av våre forfedre sin utvikling, bygger på teknikker og ekspertise fra flere fremragende forskningsmiljøer ved Universitetet i Bergen. Dette er et glimrende eksempel på hva en kan få til når en nytter seg av universitetet sine sterkeste sider - den brede vitenskapelige ekspertisen, sier Dag Rune Olsen. 

Høye krav og hard konkurranse

SFF-ordningen er en støtteordning gjennom Forskningsrådet som gir Norges fremste vitenskapelige miljøer mulighet til å organisere seg i sentre og nå ambisiøse vitenskapelige mål. 

Forskningen ved sentrene skal være nyskapende og ha stort potensial for å gi grensesprengende resultater som flytter den internasjonale forskningsfronten.

Vitenskapelig kvalitet på høyt internasjonalt nivå er hovedkriteriet for prioritering av søknadene til SFF. Dette gjelder både for forskningen som er planlagt og for sentrets vitenskapelige ledelse. Sentrene skal være aktive i utdanning av forskere og ha omfattende internasjonalt samarbeid.

Forskningsrådet mottok totalt 150 søknader om SFF-status i forbindelse med denne tildelingen. 34 sentre, inkludert fire fra Universitetet i Bergen, ble invitert til å levere en mer detaljert søknad i andre runde. Til ble ti sentre gitt SFF-status. 

Dette er fjerde gangen Forskningsrådet tildeler SFF-status. Siden første tildeling i 2003 har 44 sentre fått SFF-status. Med den siste tildelingen har Universitetet i Bergen i dag fem sentre med SFF-status.