Home
Faculty of Mathematics and Natural Sciences

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Allmøte

Allmøte om Scenario 2030-anbefalinger

Anbefalinger om "organisering av fakultetet fram mot 2030 for å lykkes med å sikre gode vilkår for våre fagområder", er på høring. Dekanen inviterer til allmøte for å informere om anbefalingene, og for å få innspill og debatt.

skjematisk tegning av et tre med undervisningsmateriell
Scenario 2030 - for et styrket fakultet
Photo:
Colourbox

Main content

Scenario 2030-prosessen har bestått av en utredningsfase, og en arbeidsgruppe oppnevnt av fakultetsstyret leverte sin innstilling 10. mars 2017.

Innstillingen skal behandles 4. mai i fakultetsstyret, etter at den har vært på høring. Høringsperioden er 13. mars - 20. april. Instituttrådene skal behandle innstillingen, men det er også åpent for innspill fra enkeltpersoner eller grupper.

Gitt at fakultetsstyre vedtar å endre fakultetets organisering, vil vi gå inn i en ny fase der ytterligere detaljer utredes og ny struktur legges.

Onsdag 22. mars 2017 kl. 10.00-12.00 holdes et allmøte i Aud 1. i Realfagbygget (1. etg.) der dekan Helge K. Dahle vil informere om Scenariogruppens anbefalinger.

Det er satt av to timer til allmøtet, men det varer ikke nødvendigvis så lenge. Ta gjerne en kikk på høringsbrevet og arbeidsgruppens innstilling i forkant.

Ta også gjerne en kikk på nettsiden for Scenario 2030-prosessen.

Fakultetsledelsen ønsker alle ansatte og studenter hjertelig velkommen til allmøtet!