Home
Faculty of Psychology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny SFF til Universitetet i Bergen

Andrea Bender er forsker i ny SFF

Andrea Bender er forsker i Universitetet i Bergens nye Senter for fremragende forskning, Centre for Early Human Behaviour. Christopher Henshilwood leder den nye SFF'en.

Andrea Bender, psyfa
PSYKOLOG OG ANTROPOLOG: Andrea Bender er overbevist om at antropologi kan hjelpe kognitiv psykologi til å verdsette kulturelle kognitive forskjeller. På den annen side, så mener hun at antropologi kan lære av metodologien som psykologien har utviklet for å undersøke kognitive prosesser.
Photo:
Kim E. Andreassen

Main content

Det psykologiske fakultet gratulerer Andrea Bender og reaten av teamet med status som senter for fremragende forskning.

Q: Hvordan føles det?

A: Det er en ære å være med i dette prosjektet, og det vil blir en ren glede for meg å arbeide med så spennende spørsmål. Jeg er veldig takknemlig for denne muligheten!

Q: Hva vil dette bety for din forskningsvirksomhet fremover? Får du f.eks nye stipendiatstillinger?

A: Dette betyr at vi lettere kan tiltrekke oss neste generasjon forskere. Både fordi vi får et aktivt og attraktivt forskningsmiljø i et nytt senter og fordi vi nå får finansiering av stipendiat-stillinger, og minst en av disse vil være knyttet til mitt forskningstema. 

Q: Er det helt nytt at psykologi kan komme inn i et i hovedsakelig arkeologisk forskningsprosjekt?

A: Det er noe som ikke skjer ofte, men det er heller ikke helt ukjent. Særlig i  Nord-Amerika har arkeologer  tatt inn innsikt fra psykologi, og noen få ganger forskere fra psykologi, for å finne svar på spørsmål om språk og kognisjon. Noen veldig få universiteter i verden tilbyr også slike kryss-disipinære studier. Tross alt er arkeologer opptatt av mennesker, så psykologisk kunnskap og forskning kommer de ikke utenom. 

Q: Hva håper du å bringe inn fra fagene dine?

A: Vår gruppe vil med dette tema søke å kaste mer lys over kognitive og sosiale prosesser som førte til at mennesket som art greide å være innovative. Både innen teknologi og i sin symbolske atferd. Vi vil prøve å rekonstruere hvilke kognitive evner som må ha vært der hos menneske allerede for hundre tusen år siden og se på hvilke evolusjonære endringersom gjorde disse mulige.