Home
Department of Administration and Organization Theory

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
News

Stort engasjement på fagkritisk dag

Fagkritisk dag er en årlig akademisk tradisjon ved Universitet i Bergen . En hel dag blir satt av for at studentene skal kunne sette kritisk søkelys på sitt eget frag. Det er fagutvalgene som har ansvar for arrangementene på fagkritisk da.

Studenter og stab fagkritisk dag

Main content

I år hadde fagutvalget invitert Professor Per Lægreid og Professor Jacob Aars til å snakke om administrasjon og organisasjonsvitenskap som statsvitenskapelig tradisjon.  Per Lægreid holdt et engasjerende innlegg om fagets opprinnelse, og om reisen fra Knut Dahl Jacobsen sin tid fram til i dag.

Jacob Aars hadde formulert noen diskusjonsspørsmål. Blant annet er faget fortsatt relevant i dag og for fremtiden?

Fagutvalget er selv godt fornøyd med at så mange møtte opp for å delta i diskusjon rundt sitt eget fag denne dagen. Det er spennende med en dag hvor man kan vurdere posisjonen til sitt eget fag, og hvor diskusjonen ikke bare blir dreid mot arbeidslivet og jobbmuligheter. Utviklingen av faget videre er interessant for oss som er studenter nå med tanke på våre studier videre, hvilke områder vi burde satse mer på og hvordan andre metoder bedre kan benyttes.

Dagen ble fylt av godt faglig stoff og engasjerte studenter med spørsmål. Videre ble det arrangert spillkveld samme dag, noe som ga studentene mulighet til å møtes i en mer sosial setting.