Home
Lifestyle epidemiology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Mangedoblet risiko for tidlig død ved hjertesvikt etter hjerteinfarkt

Mangedoblet risiko for tidlig død ved hjertesvikt etter hjerteinfarkt

Hjerteinfarktpasienter som utvikler hjertesvikt innen ett år etter at de skrives ut fra sykehus ut har seks ganger høyere risiko for å dø i løpet av året enn infarktpasienter som ikke får hjertesvikt. Risikoen for å dø som følge av hjerte- og karsykdom er nesten åttedoblet.

Hjertesykdom
Resultater fra CVDNOR prosjektet
Photo:
COLOURBOX

Resultatene stammer fra CVDNOR-prosjektet, og inkluderer informasjon om alle de nesten 70 000 personene som ble lagt inn på et norsk sykehus med sitt første akutte hjerteinfarkt mellom 2001 og 2009. Resultatene var justert for kjønn, alder og en rekke andre risikofaktorer for tidlig død, noe som tyder at den økte risikoen først og fremst skyldes hjertesvikt i seg selv.

Du kan lese mer om dette på UNIKARD sine sider.

Artikkelen med Gerhard Sulo (postdoktor, UiB) som førsteforfatter finner du her: J Am Heart Assoc. 2017 Mar 15;6(3)