Home
Outbound researchers

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Barn

Dersom du skal reise med barn på forskningsoppholdet vil vi anbefale deg å gjøre gode forberedelser for å sikre en god tid i utlandet for barna.

Main content

Skole

Som EØS borger, har barn rett til plass ved offentlig skole i andre EØS land. For alle land bør det søkes opptak i god tid før avreise. Vertsinstitusjonen vil i mange tilfeller kunne gi gode råd om hvilke skoler du bør velge, eller som er tilgjengelig for søknad om opptak. I noen tilfeller vil skolene kreve dokumentasjon fra skolen barna går på i dag, spesielt dersom barna går på barneskole. Utenfor Norge er det langt mer vanlig med karaktersystem også på de lavere trinnene. De kan også kreve at det avholdes språkprøver, spesielt på engelsktalende skoler.

I mange tilfeller i engelsktalende land blir barnet ditt plassert i en klasse for barn med engelsk som andre språk (ESL English second language), hvor det blir gitt ekstra undervisning i språket.

Fra ungdoms- og videregående skole er det mulig å få en karakterutskrift fra skolen eller fylkeskommunen på engelsk.

 

Barnehage

I mange land er det ikke så normalt å ha barn i barnehage som det er i Norge, og det kan være kostbart. Det finnes ofte samlingspunkter i for eksempel Sjømannskirken eller lokale bibliotek, som er sosiale for barn og partner dersom man velger å ikke ha barnehageplass. Vertsinstitusjonen vil også i mange tilfeller kunne gi gode råd om hvilke alternativer som finnes.
Stipend som brukes til å dekke barnehageutgifter i utlandet er ikke å regne som skattefritt.